Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona106/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   418Cas No 84989-06-0
EEC No 284-895-5
No 648-122-00-9
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: ácidos de alquitrán, fracción de xilenol ; Fenoles destilados

[Fracción de ácidos de alquitrán, rica, en 2,4- y 2,5-dimetilfenol, recuperada por destilación a baja temperatura de ácidos crudos de alquitrán de hulla.]


DA: tjæresyrer, xylenolfraktion ; Fenoldestilleret

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 2,4- og 2,5-dimethylphenol, genvundet ved destillation af rå tjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære.]


DE: Teersäuren, Xylenol-Fraktion ; Destillat-Phenole

[Die an 2,4- und 2,5-DimethylphenoI-reiche Teersäuren-Fraktion, die durch Destillation von Niedrigtemperatur-Kohlenteer-rohen Teersäuren gewonnen wird.]


EL: οξέων πίσσας, κλάσμα ξυλενόλης· Απόσταγμα φαινόλης

[Το κλάσμα των οξέων πίσσας, πλούσιο σε 2,4- και 2,5-διμεθυλοφαινόλη, που ανακτάται με απόσταξη χαμηλής θερμοκρασίας ακαέργαστων οξέων πίσσας λιθανθρακόπισσας.]


EN: Tar acids, xylenol fraction ; Distillate Phenols

[The fraction of tar acids, rich in 2,4- and 2,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.]


FR: huiles de goudron acides, fraction xylénol ; Phénols distillés

[Fraction des huiles de goudron acides riche en diméthyl-2,4 phénol et en diméthyl-2,5 phénol, récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température.]


IT: acidi di catrame, frazione xilenolo ; Fenoli distillati

[La frazione di acidi di catrame, ricca di 2,4- e 2,5-dimetilfenolo, ricuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura.]


NL: teerzuren, xylenolfractie ; Gedestilleerde fenolen

[De fractie van teerzuren, rijk aan 2,4- en 2,5-dimethylfenol, verkregen door destillatie van ongezuiverde teerzuren uit bij lage temperatuur verkregen koolteer.]


PT: ácidos de alcatrão, fracção de xilenóis ; Fenóis destilados

[A fracção de ácidos do alcatrão, rica em 2,4- e 2,5-dimetilfenol, recuperada por destilação dos ácidos brutos do alcatrão de carvão de temperatura baixa.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   102   103   104   105   106   107   108   109   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna