Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona107/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   418

Cas No 84989-03-7
EEC No 284-891-3
No 648-123-00-4
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: ácidos de alquitrán, fracción de etilfenol ; Fenoles destilados

[Fracción de ácidos del alquitrán, rica en 3- y 4-etilfenol, recuperada por destilación a baja temperatura de ácidos crudos del alquitrán de hulla.]


DA: tjæresyrer, ethylphenolfraktion ; Fenoldestilleret

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 3- og 4-ethylphenol, genvundet ved destillation af råtjæresyrer fra lavtemperatursstenkulstjære.]


DE: Teersäuren, Ethylphenol-Fraktion ; Destillat-Phenole

[Die an 3- und 4-Ethylphenol-reiche Teersäuren-Fraktion, die durch Destillation von Niedrigtemperatur-Kohlenteer-rohen Teer­säuren gewonnen wird.]


EL: Οξέων πίσσας κλάσμα αιΟυλοφαινόλης· Απόσταγμα φαινόλης

[Το κλάσμα των οξέων πίσσας, πλούσιο σε 3- και 4-αι3υλοφαινόλη, που ανακτάται με απόσταξη χαμηλής θερμοκρασίας ακατέρ­γαστων οξέων πίσσας λιδανθρακόπισας.]


EN: Tar acids, ethylphenol fraction ; Distillate Phenols

[The fraction of tar acids, rich in 3- and 4-ethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar crude tar acids.]


FR: huiles de goudron acides, fraction éthylphénol ; Phénols distillés

[Fraction des huiles de goudron acides riche en éthyl-3 phénol et en éthyl-4 phénol, récupérée par distillation des huiles acides brutes de goudron de houille à basse température.]


IT: acidi di catrame, frazione etilfenolo ; Fenoli distillati

[La frazione di acidi di catrame, ricca di 3- e 4- etilfenolo, ricuperata dalla distillazione di acidi di catrame grezzi di catrame di carbone a bassa temperatura.]


NL: teerzuren, ethylfenolfractie ; Gedestilleerde fenolen

[De fracţie van teerzuren, rijk aan 3- en 4-ethylfenol, verkregen door destillatie van lage-temperatuur koolteer ongezuiverde teer­zuren.]


PT: ácidos do alcatrão, fracção de etilfenóis ; Fenóis destilados

[A fracção de ácidos do alcatrão, rica em 3- e 4-etilfenol, recuperada por destilação de ácidos brutos de carvão de temperatura baixa.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   103   104   105   106   107   108   109   110   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna