Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona108/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   418

Cas No 84989-07-1
EEC No 284-896-0
No 648-124-00-X
NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: ácidos de alquitrán, fracción de 3,5-xilenol ; Fenoles destilados

[Fracción de ácidos de alquitrán, rica en 3,5-dimetilfenol, recuperada por destilación a baja temperatura de ácidos de alquitrán de hulla.]


DA: tjæresyrer, 3,5-xylenolfraktion ; Fenoldestilleret

[Fraktionen af tjæresyrer, rig på 3,5-dimethylphenol, genvundet ved destillation af lavtemperatursstenkulstjaeresyrer.]


DE: Teersäuren, 3,5-Xylenol-Fraktion ; Destillat-Phenole

[Die an 3,5-Dimethylphenol-reiche Teersäuren-Fraktion, die durch Destillation von Niedrigtemperatur-Kohlenteer-rohen Teer­säuren gewonnen wird.]


EL: οξέων πίσσας κλάσμα 3,5-ξυλενόλης· Απόσταγμα φαινόλης

[Το κλάσμα των οξέων πίσσας πλούσιο σε 3,5-διμεθυλοφαινόλη, που ανακτάται με απόσταξη χαμηλής θερμοκρασίας οξέων λιθανθρακόπισας.]


EN: Tar acids, 3,5-xylenol fraction ; Distillate Phenols

[The fraction of tar acids, rich in 3,5-dimethylphenol, recovered by distillation of low-temperature coal tar acids.]


FR: huiles de goudron acides, fraction xylénol-3,5 ; Phénols distillés

[Fraction des huiles de goudron acides riche en diméthyl-3,5 phénol, récupérée par distillation des huiles acides de goudron de houille à basse température.]


IT: acidi di catrame, frazione 3,5-xilenolo ; Fenoli distillati

[La frazione di acidi di catrame, ricca di 3,5-dimetilfenolo, ricuperata dalla distillazione di acidi di catrame di carbone a bassa temperatura.]


NL: teerzuren, 3,5-xylenolfractie ; Gedestilleerde fenolen

[De fractie van teerzuren, rijk aan 3,5-dimethylfenol, verkregen door destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteerzuren.]


PT: ácidos do alcatrão, fracção de 3,5-xilenol ; Fenóis destilados

[A fracção de ácidos do alcatrão, rica em 3,5-dimentiIfenol, recuperada por destilação dos ácidos do alcatrão de carvão de tempera­tura baixa.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   104   105   106   107   108   109   110   111   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna