Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona109/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   418

Cas No 68477-23-6
EEC No 270-713-1
No 648-125-00-5
NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: ácidos de alquitrán, residuos, destilados, fracción primera ; Fenoles destilados

[Residuo de la destilación en el intervalo de 235 °C a 355 °C de aceite carbólico ligero.]


DA: tjaresyrer, rester, destillater, første fraktion ; Fenoldestilleret

[Resten fra destillationen i området fra 235 °C til 355 °C af let karbololie.]


DE: Teersäuren, Rückstände, Destillate, erster Schnitt ; Destillat-Phenole

[Rückstand aus der Destillation von leichtem Carbolöl im Bereich von 235 °C bis 355 °C.]


EL: οξέων πίσσας, υπολειμμάτων, αποσταγμάτων, πρώτο κλάσμα· Απόσταγμα φαινόλης

[Το υπόλειμμα από την απόσταξη ελαφρού καρδολικού ελαίου στην περιοχή από 235 °C ως 355 °C.]


EN: Tar acids, residues, distillates, first-cut ; Distillate Phenols

[The residue from the distillation in the range of 235 °C to 355 °C (481 °F to 697 °F) of light carbolic oil.]


FR: huiles de goudron acides, résidus de distillation, fraction légère ; Phénols distillés [Résidu de la distillation entre 235 °C et 355 °C d'huile carbolique légère.]
IT: acidi di catrame, distillati, taglio primario ; Fenoli distillati

[II residuo da distillazione di olio carbolico leggero nell'intervallo 235 °C -355 °C.]


NL: teerzuren, residuen, destillaten, voorloop ; Gedestilleerde fenolen

[Het résidu van de destillatie van lichte carbolische olie in het traject van 235 °C tot 355 °C.]


PT: ácidos do alcatrão, residuos, destilados, primeiro corte ; Fenóis destilados

[O residuo de destilação de carboleína leve no intervalo de 235 °C a 355 °C.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   105   106   107   108   109   110   111   112   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna