Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona11/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   418

NOTA A


NOTA E

ES: compuestos de plomo, excepto de los especialmente expresados en este Anexo


DA: blyforbindelser, undtagen sådanne nævnt andetsteds i dette bilag
DE: Bleiverbindungen mit Ausnahme der namentlich in diesem Anhang bezeichneten
EL: ενώσεις μολύβδου εκτός από αυτές που ρητώς κατονομάζονται στο παρόν παράρτημα
ΕΝ: lead compounds with the exception of those specified elsewhere in this Annex
FR: composes du plomb à l'exception de ceux nommément désignés dans cette annexe
IT: composti del piombo, esclusi quelli espressamente indicati in questo allegato
NL: loodverbindingen met uitzondering van de in deze bijlage met name genoemde
PT: compostos de chumbo, com excepção dos expressamente referidos no presente anexo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 20/22

R 33


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 61-62-20/22-33
S: 53-45 .


Límites de concentración, Koncentrationsgranser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C 5%

T; R 61-62-20/22-33

NOTA 1


1% ≤ C < 5%

T; R 61-20/22-33
0,5% < C < 1%

T; R 61-33

Cas No
EEC No ––
No 082-002-00-1NOTA A


NOTA E

ES: derivados de alquitplomo


DA: blyalkyler
DE: Bleialkyle
EL: αλκυλικές ενώσεις μολύβδου
EN: lead alkyls
FR: dérivés alkylés du plomb
IT: piomboalchîli
NL: loodalkylen
PT: alquitos de chumbo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

T +; R 26/27/28

R 33


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 61-62-26/27/28/-33
S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgranser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 5%

T +; R 61-62-26/27/28-33

NOTA 1


0,5% ≤ C < 5%

T+; R 61-26/27/28-33
0,1% ≤ C < 0,5%

T +; R 61-23/24/25-33

0,05% ≤ C < 0,1%

Xn; R 20/22/22-33
Cas No 13424-46-9
EEC No 236-542-1
No 082-003-00-7NOTA E


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna