Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona113/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   418

Cas No 90641-00-2
EEC No 292-623-1
No 648-130-00-2
NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: aceites del extracto (hulla), aceites de naftaleno; Extracto ácido

[Extracto acuoso producido por un lavado ácido de aceite de naftaleno lavado con base. Compuesto principalmente de sales ácidas de diversas bases nitrogenadas aromáticas incluyendo piridina, quinolina y sus alquil derivados.]
DA: ekstraktionsolier (stenkul), naphtalenolier; Syreekstrakt

[Det vandige ekstrakt fremstillet ved en sur vask af alkalivasket naphthalenolie. Sammensat primært af syresalte af forskellige aromatiske nitrogenbaser, inklusive pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]


DE: Extraktöle (Kohle), Naphthalinöle ; Säureextrakt

[Wässriger Extrakt, den man durch saure Wäsche aus alkalisch gewaschenem Naphthalinöl erhält. Besteht in erster Linie aus sauren Salzen verschiedener aromatischer Stickstoffbasen einschließlich Pyridin, Chinolin und ihren Alkylderivaten.]


EL: ελαίων εκχυλίσματος (άνθρακα), έλαια ναφθαλίνης· Όξινο εκχύλισμα

[Το υδατικό εκχύλισμα που παράγεται με όξινη έκπλυση ελαίου ναφθαλίνης το οποίο έχει εκπλυθεί με αλκάλι. Αποτελείται πρωτίστως από όξινα άλατα διαφόρων αρωματικών αζωτούχων βάσεων συμπεριλαμβανομένων της πυριδίνης, κινολίνης και αλκυλο παραγώγων τους.]


EN: Extract oils (coal), naphthalene oils; Acid Extract

[The aqueous extract produced by an acidic wash of alkali-washed napthalene oil. Composed primarily of acid salts of various aromatic nitrogen bases including pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.]


FR: huiles d'extrait (charbon), huiles de naphtalène; Extrait acide

[Extrait aqueux produit par un lavage acide d'huile de naphtalène lavée aux alcalis. Se compose principalement des sels acides de différentes bases aromatiques azotées telles que la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.]


IT: olii di estrazione (carbone), olii naftalenici; Estratto acido

[Estratto acquoso prodotto mediante lavaggio acido di olio naftalenico lavato con alcali. Costituito prevalentemente da sali acidi di varie basi azotate aromatiche incluse piridina, chinolina e loro derivati alchilici.]


NL: extract-oliën (kool, naftaleenoliën; Zuur extract

[Het waterige extract dat wordt gevormd door een zure spoeling van alkalisch gewassen naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit zure zouten van meerdere aromatische stikstofbasen met inbegrip van pyridine, chinoline en alkylderivaten daarvan.]


PT: óleos de extracção (carvão), óleos de naftaleno; Extractos ácidos

[O extracto aquoso produzido por lavagem ácida de óleo de naftaleno lavado com álcali. É constituído principalmente por sais ácidos de várias bases azotadas aromáticas incluindo piridina, quinolina e seus derivados alquilo.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T
R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   109   110   111   112   113   114   115   116   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna