Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona114/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   418

Cas No 68513-87-1
EEC No 271-020-7
No 648-131-00-8
NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: bases de alquitrán, derivados de quinolina; Bases destiladas


DA: tjære, quinolinderivater; Basedestillater
DE: Teergrundstoffe, Chinolinderivate; Destillat-Basen
EL: πίσσας βάσεις, κινολίνης παράγωγα· Βάσεις αποστάγματος
ΕΝ: Tar bases, quinoline derivs.; Distillate Bases
FR: bases de goudron, dérivés quinoléiques; Bases distillées
IT: basi di catrame, derivati chinolinici; Basi distillate
NL: teerbasen, chinolinederivaten; Gedestilleerde teerbasen
PT: bases do alcatrão, derivados de quinolina ; Bases destiladas
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T
R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 70321-67-4
EEC No 274-560-1
No 648-132-00-3
NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: bases de alquitrán, hulla, fracción de derivados de quinolina; Bases destiladas


DA: tjærebaser, stenkul-, quinolinderivatfraktion; Basedestillater
DE: Teerbasen, Kohle-, Chinolinderivatfraktion; Destillat-Basen
EL: βάσεις, λιθανθρακόπισσας, κλάσμα παραγώγων, κινολίνης· Βάσεις αποστάγματος
ΕΝ: Tar bases, coal, quinoline derivs. fraction; Distillate Bases
FR: bases de goudron de houille, fraction dérivés quinoléiques; Bases distillées
IT: basi di catrame, carbone, frazione derivati della chinolina; Basi distillate
NL: teerbasen, kolen, fractie van chinolinederivaten; Gedestilleerde teerbasen
PT: bases do alcatrão, carvão, fracção de derivados de quinolina; Bases destiladas
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T
R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   110   111   112   113   114   115   116   117   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna