Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona115/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   418

Cas No 92062-29-8
EEC No 295-544-0
No 648-133-00-9
NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: bases de alquitrán, hulla, residuos de destilación; Bases destiladas

[Residuo de destilación que queda después de la destilación de las fracciones de alquitrán que contienen base extraída con ácido neutralizadas, obtenidas por la destilación de alquitranes de hulla. Contiene principalmente anilina, colidinas, quinolina y derivados de quinolina y toluidinas.]
DA: tjærebaser, stenkuls-, destillationsrester; Basedestillater

[Den tilbageblevende destillationsrest efter destillationen af den neutraliserede, syreekstraherede, baseholdige tjærefraktion, opnået ved destillationen af stenkulstjærer. Den indeholder hovedsageligt anilin, collidiner, quinolinderivater og toluidiner.]


DE: Teerbasen, Kohle-, Destillationsrückstände; Destillat-Basen

[Destillationsrückstand, der nach der Destillation der neutralisierten, durch Säure extrahierten, Basis-enthaltenden, Teer-Fraktionen aus der Destillation von Kohlenteeren erhalten wird. Enthält hauptsächlich Anilin, Kollidine, Chinolin und Chinolinderivate und Toluidine.]


EL: βάσεων πίσσας, άνθρακα υπολείμματα απόσταξης· Βάσεις αποστάγματος

[Το υπόλειμμα απόσταξης που παραμένει μετά την απόσταξη των εξουδετερωμένων, εκχυλισμένων με οξύ κλασμάτων πίσσας τα οποία περιέχουν βάσεις και που λαμβάνονται με την απόσταξη λιθανθρακοπισσών. Περιέχει κυρίως ανιλίνη, κολλιδίνες, κινολίνη και παράγωγα κινολίνης, και τουλουιδίνες.]


EN: Tar bases, coal, distn. residues; Distillate Bases

[The distillation residue remaining after the distillation of the neutralized, acid-extracted base-containing tar fractions obtained by the distillation of coal tars. It contains chiefly aniline, collidines, quinoline and quinoline derivatives and toluidines.]


FR: bases de goudron de houille, résidus de distillation; Bases distillées

[Résidu de distillation restant après distillation de fractions de goudron contenant des bases obtenues par distillation de goudrons de houille, et soumises à une extraction acide et neutralisées. Contient principalement de l'aniline, des collidines, des toluidines, de la quinoléine et des dérivés quinoliniques.]


IT: basi di catrame, carbone, residui della distillazione; Basi distillate

[Il residuo della distillazione rimanente dopo la distillazione delle frazioni di catrame, neutralizzate, estratte con acido, contenenti basi, ottenute dalla distillazione di catrami di carbone. Contiene principalmente anilina, collidine, chinolina e suoi derivati e toluidine.]


NL: teerbasen, kolen, destillatierresiduen; Gedestilleerde teerbasen

[Het destillatieresidu dat resteert na de destillatie van de geneutraliseerde zuurgeëxtraheerde basebevattende teerfracties die worden verkregen door de destillatie van koolteren. Bevat voornamelijk aniline, collidinen, chinoline, chinolinederivaten en toluïdinen.]


PT: bases do alcatrão, resíduos da destilação; Bases destiladas

[O resíduo da destilação remanescente após a destilação de fracções de alcatrão contendo bases extraídas corn ácido e neutralizadas obtidas a partir da destilação de alcatrões de carvão. É constituído sobretudo por anilina, colidinas, quinolina e derivados de quinolina e toluidinas.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T
R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   111   112   113   114   115   116   117   118   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna