Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona116/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   418Cas No 100801-63-6
EEC No 309-745-9
No 648-134-00-4
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: aceites hidrocarbonados, aromáticos, mezclados con polietileno y polipropileno, pirolizados, fracción ligera de aceite; Productos de tratamiento térmico

[Aceite obtenido del tratamiento térmico de una mezcla de polietileno/polipropileno con brea de alquitrán de hulla o aceites aromáticos. Compuesto en su mayor parte de benceno y sus homólogos con un intervalo de ebullición aproximado de 70 °C a 120 °C.]


DA: carbonhydridolier, aromatiske, blandet med polyethylen og polypropylen, pyrolyserede, let oliefraktion; Varmebehandlede produkter

[Olien opnået ved varmebehandlingen af en polyethylen/polypropylenblanding med kultjærebeg eller aromatiske olier. Den består overvejende af benzen og dens homologer, med kogeinterval omtrent fra 70 °C til 120 °C.]


DE: Kohlenwasserstofföle, aromatisch, gemischt mit Polyethylen und Polypropylen, pyrolisiert, Leichtöl-Fraktion; Wärmebehandlungsprodukte

[Öl, das man aus der Wärmebehandlung eines Gemisches von Polyethylen/Polypropylen mit Kohlenteerpech oder aromatischen Ölen erhält. Besteht vorherrschend aus Benzol und seinen Homologen und siedet im Bereich von etwa 70 °C bis 120 °C]


EL: υδρογονανθράκων έλαια, αρωματικά, αναμειγμένα με πολυαιθυλένιο και πολυπροπυλένιο, πυρολυμένα, κλάσμα ελαφρού ελαίου· Προϊόντα θερμικής επεξεργασίας

[Το έλαιο που λαμβάνεται από τη θερμική κατεργασία μείγματος πολυαιθυλενίου/πολυπροπυλενίου με πίσσα λιθανθρακόπισσας ή αρωματικά έλαια. Συνίσταται κυρίως από βενζόλιο και ομóλογά τoυ που βράζουν στην περιοχή από 70 °C ώς 120 °C περίπου.]


EN: Hydrocarbon oils, arom., mixed with polyethylene and polypropylene, pyrolyzed, light oil fraction; Heat Treatment Products

[The oil obtained from the heat treatment of a polyethylene/polypropylene mixture with coal tar pitch or aromatic oils. It consists predominantly of benzene and its homologs boiling in a range of approximately 70 °C to 120 °C (158 °F to 248 °F).]


FR: huiles hydrocarbures aromatiques, mélangées à du polyéthyléne et du polypropyléne, pyrolysées, fraction huile légère; Produits traités thermiquement

[Huile obtenue par traitement thermique d’un mélange de polyethylene et de polypropylene avec du brai de houille ou des huiles aromatiques. Se compose principalement de benzène et de ses homologues, avec un point d’ébullition compris approximativement entre 70 °C et 120 °C.]


IT: olii idrocarburici, aromatici, miscelati con polietilene e polipropilene, pirolizzati, frazione olio leggero; Prodotti da trattamento termico

[L’olio ottenuto dal trattamento a caldo di una miscela polietilene/polipropilene con pece di catrame di carbone o olii aromatici. È costituito prevalentemente da benzene e suoi omologhi con punto di ebollizione nell’intervallo 70 °C-120 °C ca.]


NL: koolwaterstofoliën, aromatisch, gemengd met polyethyleen en polypropyleen, gepyrolyseerd, lichte oliefractie; Thermisch behandelde producten

[De olie die wordt verkregen uit de warmtebehandeling van een mengsel van polyethyleen en polypropyleen met koolteerpek of aromatische oliën. Bestaat voornamelijk uit benzeen en homologen daarvan, met een kooktraject van ongeveer 70 °C tot 120 °C.]


PT: óleos petrolíferos, aromáticos, misturados com polietilene e polipropileno, pirolisados, fracção de óleo leve; Produtos tratados termicamente

[O óleo obtido do tratamento térmico de uma mistura de polietileno/polipropileno com breu de alcatrão de carvão ou óleos aromáticos. É constituído predominantemente por benzeno e seus homólogos que destilam no intervalo de aproximadamente 70 °C a 120 °C]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   112   113   114   115   116   117   118   119   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna