Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona119/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   418

Cas No 736665-18-6
EEC No 277-567-8No 648-137-00-0

NOTA H


NOTA J

NOTA M


ES: residuos del extracto (hulla), aceite de alquitrán alcalino, residuos de destilación de naftaleno; Extracto residuo aceite naftalina

[Residuo obtenido del aceite químico extraído después de la separación del naftaleno por destilación y compuesto principalmente de hidrocarburos aromáticos con anillos condensados de dos a cuatro miembros y bases nitrogenadas aromáticas.]


DA: ekstraktionsrester (kul), alkalisk tjæreolie, naphthalendestillationsrester; Syrefri naftalinolie

[Resten opnået fra kemisk olie ekstraheret efter fjernelsen af naphthalen ved destillation, består primært af aromatiske carbonhydrider med to til fire leddede kondenserede ringe og aromatiske nitrognebaser.]


DE: Extraktrückstände (Erdöl), Teeröl alkalisch, Naphthalin-Destillationsrückstände; Naphthalinölextrakt-Rückstand

[Röckstand, erhalten aus chemischem Öl, extrahiert nach Entfernen von Naphthalin durch Destillation. Besteht in erster Linie aus aromatischen Kohlenwasserstoffen mit zwei- bis vier-gliedrigen kondensierten Ringen und aromatischen Stickstoffbasen.]


EL: υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα), αλκαλικού πισσελαίου, υπολείμματα απόσταξης· ναφθαλίνης Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίων ναφθαλίνης

[Το υπόλειμμα που λαμβάνεται από το χημικό έλαιο, που εξάγεται με απόσταξη, μετά από την απομάκρυνση ναφθαλίνης και συνίσταται πρωτίστως από αρωματικούς υδρογονάνθρακες με δύο ως τέσσερες συμπυκνωμένους δακτύλίους και αρωματικές βάσεις αζώτου.]


EN: Extract residues (coal), tar oil alk., naphthalene distn. residues; Naphthalene Oil Extract Residue

[The residue obtained from chemical oil extracted after the removal of naphthalene by distillation composed primarily of two to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons and aromatic nitrogen bases.]


FR: résidus d’extraits alcalins d’huile de goudron (charbon), résidus de distillation du naphtalène; Résidu d’extraction d’huile naphtalénique

[Résidu obtenu à partir de l’huile chimique extraite après élimination du naphtalène par distillation. Se compose principalement d’hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés comportant 2 à 4 cycles et de bases aromatiques azotées.]


IT: residui di estrazione (carbone), olio di catrame alcalino, residui della distillazione del naftalene; Olio naftalinoso lavato

[Residuo ottenuto dall’olio chimico estratto dopo separazione di naftalene per distillazione. È composto principalmente da idrocarburi aromatici ad anelli condensati di 2-4 elementi e da basi azotate aromatiche.]


NL: extractresiduen (kool), teerolie-alkalische, naftaleendestillatieresiduen; Naftaline olie, extractieresidu

[Het residu dat wordt verkregen uit chemische olie die geëxtraheerd is na verwijdering van naftaleen door destillatie, voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig gecondenseerde ringen en aromatische stikstofbasen.]


PT: resíduos de extracção (carvão), alcalinos de óleo de alcatrão, resíduos da destilação de naftaleno; Extracto de resíduo de óleo naftaleno

[O resíduo obtido do óleo extraído após a remoção de naftaleno por destilação constituído principalmente por hidrocarbonetos aromáticos polinucleares com 2 a 4 membros e bases azotadas aromáticas.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   115   116   117   118   119   120   121   122   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna