Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona122/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   418

Cas No 65996-84-1
EEC No 266-018-8
No 648-141-00-2
NOTA H


NOTA J

NOTA M


ES: bases de alquitrán, hulla, crudas; Bases pirídicas

[Producto de reacción obtenido por neutralización del aceite extraído de la base del alquitrán de hulla con una solución alcalina, como el hidróxido de sodio acuoso para obtener las bases libres. Compuesto principalmente de bases orgánicas tales como la acridina, fenantridina, piridina, quinolina y sus derivados alquílicos.]


DA: tjærebaser, stenkuis-, rå; Råtjærebaser

[Reaktionsprodukt opnået ved at neutralisere ekstraktionsolie fra stenkulstjærebase med en alkalisk opløsning, såsom vandig natriumhydroxid, for at udvinde de fire baser. Sammensat primært af organiske baser, såsom acridin, phenanthridin, pyridin, quinolin og deres alkylderivater.]


DE: Teerbasen, Kohlen-, rohe; Roh-Teerbasen

[Reaktionsprodukt, erhalten durch Neutralisieren von Kohlenteerbaseextraktionsöl mit einer alkalischen Lösung, zum Beispiel wäßrigem Natriumhydroxid, um die freie Basen zu erhalten. Besteht in erster Linie aus organischen Basen wie Acridin, Phenanthridin, Pyridin, Chinolin und ihren Alkylderivaten.]


EL: βάσεις πίσσας, άνθρακα, ακατέργαστες· βάσεις ακατέργαστης πίσσας

[Το προϊόν αντίδρασης που λαμβάνεται με εξουδετέρωση ελαίου εκχυλίσματος βάσεων λιθανθρακόπισσας με αλκαλικό διάλυμα, όπως υδροξείδιο νατρίου, ώστε να ληφθούν οι ελεύθερες βάσεις. Αποτελείται κυρίως από οργανικές βάσεις όπως ακριδίνη, φαινανθραδίνη, πυριδίνη κινολίνη και αλκυλο παράγωγά τους.]


EN: Tar bases, coal, crude; Crude Tar Bases

[The reaction product obtained by neutralizing coal tar base extract oil with an alkaline solution, such as aqueous sodium hydroxide, to obtain the free bases. Composed primarily of such organic bases as acridine, phenanthridine, pyridine, quinoline and their alkyl derivatives.]


FR: bases de goudron de houille brutes (charbon); Bases brutes de goudron

[Produit de réaction obtenu par neutralisation d’huile d’extrait basique de goudron de houille par une solution alcaline, telle que l’hydroxyde de sodium aqueux, pour obtenir des bases libres. Se compose principalement de bases organiques telles que l’acridine, la phénanthridine, la pyridine, la quinoléine et leurs dérivés alkylés.]


IT: basi del catrame, carbone, grezze; Basi di catrame grezze

[Il prodotto di reazione ottenuto neutralizzando con soluzione alcalina, ad es. idrato sodico in soluzione acquosa, il prodotto di estrazione con solvente delle basi di catrame di carbone, allo scopo di ottenere le basi libere. È composto principalmente da basi organiche quali l’acridina, la fenantridina, la piridina, la chinolina e i relativi alchilderivati.]


NL: teerbasen, kool, ruw; Ruwe teerbasen

[Het reactieprodukt dat wordt verkregen door het neutraliseren van koolteerbase-extractolie met een alkalische oplossing zoals waterig natriumhydroxide, teneinde vrije basen te verkrijgen. Voornamelijk samengesteld uit organische basen zoals acridine, fenanthridine, pyridine, chinoline en hun alkylderivaten.]


PT: bases do alcatrão, carvão, brutas; Bases de alcatrão bruto

[O produto da reacção obtido por neutralização do óleo de extracção de bases do alcatrão de carvão com uma solução alcalina, como o hidróxido de sódio aquoso, para obter as bases livres. Compõe-se principalmente de bases orgânicas como acridina, fenantridina, piridina, quinolina e os seus derivados alquilo.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   118   119   120   121   122   123   124   125   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna