Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona13/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   418

NOTA CES: butano [l ] e isobutano [2]


DA: butan [l] og isobutan [2]
DE: Butan [l ] und Isobutan[2]
EL: βουτάνιο [l] και ισοδουτάνιο [2]
ΕΝ: butane [1] and isobutane [2]
FR: butane [1] et isobutane [2]
IT: butano [1] e isobutano [2]
NL: butaan [1] en isobutaan [2]
PT: butano [l ] e isobutano [2]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


F +; R 12


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 12
S: (2-)9-l6


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratifgrenzen, Limites de concentração


Cas No 92-52-4
EEC No 202-163-5
No 601-042-00-8


ES: bifenilo; difenilo


DA: biphenyl; diphenyl
DE: Biphenyl; Diphenyl
EL: biphenyl· διφαινύλιο
EN: biphenyl; diphenyl
FR: biphényle; diphényle
IT: bifenile; difenile
NL: bifenyl; difenyl
PT: bifenilo; definilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


I Xi; R 36/37/38

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, RotulagemR: 36/37/38-50/53
S: (2-)23-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια σνγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di caneen l razione, Concentraltegrenzen, Limites de concentração


Cas No 74-83-9
EEC No 200-813-2
No 602-002-00-2ES: bromometano; bromuro de metilo
DA: brommethan; methylbromid
DE: Brommethan; Methylbromid
EL: βρωμομεθάνιο- βρωμιούχο μεθύλιο· μεθυλοδρωμίδιο
EN: bromomethane; methyl bromide
FR: bromomethane; bromure de méthyle
IT: bromometano; bromuro di metile
NL: broommethaan; methylbromide
PT: bromometano; brometo de metilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T;R23

Xi; R 36/37/38

N; R 50-53

N; R 59


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 23-36/37/38-50/53-59
S: (l/2-)l 5-27-36/37/39-38-45-59-61


Limites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwtrte, Όρια συγκέντρωσης. Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 74-88-4
EEC No 200-819-5
No 602-005-00-9


ES: ioduro de metilo; yodometano


DA: methyliodid; iodmethan
DE: Methyljodid; Jodmethan
EL: ιωδιούχο μεθύλιο- ιωδομεθάνιο
ΕΝ: methyl iodide; iodomethane
FR: iodure dé méthyle; iodométhane
IT: metil ioduro; iodometano
NL: methyljodide; joodmethaan
PT: iodeto de metilo; iodometano
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc Cat. 3; R 40

Xn; R 21

T; R 23/25

Xi; R 37/38


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 21-23/25-37/38-40
S: (l/2-)36/37-38-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 79-34-5
EEC No 201-197-8
No 602-015-00-3ES: 1,1,2,2-tetracloroctano; tetracloruro de acetileno
DA: l,1,2,2-tetrachlorethan
DE: 1,1,2,2-Tetrachlorethan
EL: 1,1,2,2-τετραχλωροαιθάνιο
EN: 1,1,2,2-tetrachloroethane
FR: 1,1,2,2-tétrachloroéthane
IT: 1,1,2,2-tetracloroetano
NL: 1,1,2,2-tetrachloorethaan
PT: 1,1,2,2-tetracloroetano
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T +; R 26/27

N;R51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, RotulagemR: 26/27-51/53
S: (l/2-)38-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης. Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 7%

T +; R 26/27

1% ≤; c < 7%

T; R 23/24

0,1% ≤ C < 1%

Xn; R 20/21Cas No 76-01-7
EEC No 200-925-1
No 602-017-00-4


ES: pentacloroetano


DA: pentachlorethan
DE: Pentachlorethan
EL: πενταχλωροαιΜνιο
EN: pentachloroethane
FR: pentachloroethane
IT: pentacloroetano
NL: pentachloorethaan
PT: pentacloroetano
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 3; R 40

T; R 48/23

N;R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, RotulagemR: 40-48/23-51/53
S: (l/2-)23-36/37-45-6l


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C 1%

T; R 40-48/23

0,2% ≤ C < 1%

Xn; R 48/20

Cas No 107-05-1
EEC No 203-457-6
No 602-029-00-X

NOTA DES: 3-cloropropeno; cloruro de alilo
DA: 3-chlorpropen; allylchlorid
DE: 3-Chlorpropen; Allylchlorid
EL: 3-χλωροπροπένιο αλλυλοχλωρίδιο
EN: 3-chloropropene; allyl chloride
FR: 3-chloropropène; chlorure d'allyle
IT: 3-cloropropene; cloruro di aliile
NL: 3-chloorpropeen; allylchloride
PT: 3-cloropropeno; cloreto de alilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


F; R11

T +; R26

N; R 50


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 11-26-50
S: (l/2-)l6-29-33-45-61


Limites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 563-47-3
EEC No 209-251-2
No 602-032-00-6ES: 3-cloro-2-metilpropeno; cloruro de metalilo
DA: 3-chlor-2-methylpropen; 2-methylallylchlorid
DE: 3-Chlor-2-methylpropen; 2-Methyl-allylchlorid
EL: 3-χλωρο-2-με9υλο-1 -προπυλένιο· μεΟαλλυλοχλωρίδιο
EN: 3-chloro-2-methylpropene; methallyl chloride
FR: 3-chloro-2-methyl-1-propène; chlorène de méthallyle
IT: 3-cloro-2-metil-l -propene; cloruro di metallile
NL: methallylchloride; 2-methylallylchloride
PT: 3-cloro-2-met.il-1 -propeno; cloreto de 2-metilalilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


F; R 11

Xn; R 20

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 11-20-51/53
S: (2-)9- 16-29-33-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration. Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 95-50-1
EEC No 202-425-9
No 602-034-00-7ES: 1,2-diclorobenceno; o-diclorobenceno
DA: 1,2-dichlorbenzen; ortho-dichlorbenzen
DE: 1,2-Dichlorbenzol; o-Dichlorbenzol
EL: 1,2-διχλωρο6ενζόλιο·ο-διχλωρο6ενζόλιο
EN: 1,2-dichlorobenzene; o-dichlorobenzene
FR: 1,2-dichlorobenzène; o-dichlorobenzene
IT: 1,2-diclorobenzene; o-diclorobenzolo
NL: 1,2-dichloorbenzeen
PT: 1,2-diclorobenzeno; o-diclorobenzeno
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 22

Xi; R 36/37/38

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, RotulagemR: 22-36/37/38-50/53
S: (2-)23-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrtnzwerte, Όρια σνγκέντροχτης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 20%

Xn; R 22-36/37/38

5% ≤ C < 20%

Xn; R 22

Cas No 1321-64-8
EEC No 215-320-8
No 602-041-00-5
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna