Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona153/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   149   150   151   152   153   154   155   156   ...   418

Cas No 68478-17-1
EEC No 270-796-4
No 649-026-00-X
NOTA H
ES:

residuos (petróleo), coquizador de gasóleo pesado y gasóleo obtenido a vacío; Fuéloleo pesado

[Combinación compleja de hidrocarburos producida como la fracción residual de la destilación en el coquizador de gasóleo pesado y gasóleo obtenido a vacío. Compuesta fundamentalmente de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte superior a C13 y con un intervalo de ebullición aproximado por encima de 230 °C.]
DA:

rester (råolie), tung coker-gasolie og vakuumgasolie; Fuelolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet som restfraktionen fra destillationen af tung coker-gasolie og vakuumgasolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende større end C13, og koger omtrent over 230 °C.]
DE:

Rückstände (Erdöl), schweres Kokereigasöl und Vakuumgasöl; Heizöl schwer

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt als Rückstandsfraktion aus der Destillation von schwerem Kokereigasöl und Vakuumgasöl. Besteht vorherrschend aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend größer als C13 und siedet über etwa 230 °C.]
EL:

υπολείμματα (πετρελαίου), βαρέος ακαθάρτου πετρελαίου κωκερίας και ακαθάρτου πετρελαίου κενού· Βαρύ μαζούτ

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται σαν τо υπολειμματικό κλάσμα από την απόσταξη δαρέος ακαθάρτου πετρελαίου κωκερίας και ακαθάρτου πετρελαίου κενού. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα σημαντικά μεγαλύτερο από CI3 και βράζει πάνω από τους 230 °C περίπου.]
EN:

Residues (petroleum), heavy coker gas oil and vacuum gas oil; Heavy Fuel oil

[A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from the distillation of heavy coker gas oil and vacuum gas oil. It predominantly consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).]
FR:

résidus (pétrole), gazole lourd de cokéfaction et gazole sous vide; Fioul lourd

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction résiduelle dans la distillation de gazole lourd de cokéfaction et de gazole sous vide. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C13 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 230 °C.]
IT:

residui (petrolio), gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto; Olio combustibile denso

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta come frazione residua della distillazione di gasolio pesante di coking e gasolio sotto vuoto. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C13 e punto di ebollizione superiore a 230 °C ca.]
NL:

residuen (aardolie), zware uit verkookser afkomstige gasolie- en vacuümgasolie-; Stookolie

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, gevormd als de residufractie uit de destillatie van zware gasolie uit een verkookser en vacuümgasolie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C13, en kookt boven ongeveer 230 °C.]
PT:

resíduo (petróleo), do gasóleo pesado do coker e do gasóleo de vácuo; Fuelóleo

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos produzida como a fracção da destilação de gasóleo pesado do coker e gasóleo de vácuo. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente superiores a C13 e destila acima de aproximadamente 230 °C.
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   149   150   151   152   153   154   155   156   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna