Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona155/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   ...   418Cas No 68512-62-9
EEC No 270-984-6
No 649-028-00-0
NOTA H
ES:

residuo (petróleo), fracciones ligeras obtenidas a vacío: Fuéloleo pesado

[Residuo complejo de la destilación a vacío del residuo de la destilación atmosférica de petróleo crudo. Compuesto de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte superior a C13 y con un punto de ebullición aproximado por encima de 230 °C.]
DA:

rester (råolie, lette vakuum-; Fuelolie

[En sammensat remanens fra vakuumdestillationen af remanensen fra den atmosfæriske destillation af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende større end C13, og koger omtrent over 230 °C.]
DE:

Rückstände (Erdöl), leichte Vakuum; Heizöl schwer

[Komplexer Rückstand aus der Vakuumdestillation des Rückstandes aus der offenen Destillation von Rohöl. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend größer als C13 und siedet über etwa 230 °C.]
EL:

υπολείμματα (πετρελαίου), ελαφρά κενού· Βαρύ μαζούτ

[Πολύπλοκο υπόλειμμα από την απόσταξη σε κενό του υπολείμματος από την ατμοσφαιρική απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα σημαντικά μεγαλύτερο από C13 και που βράζουν πάνω από 230 °C περίπου.]
EN:

Residues (petroleum), light vacuum; Heavy Fuel oil

[A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230 °C (446 °F).]
FR:

résidus légers sous vide (pétrole); Fioul lourd

[Résidu complexe de la distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C13 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 230 °C.]
IT:

residui (petrolio), frazione leggera sotto vuoto; Olio combustibile denso

[Residuo complesso della distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica di petrolio grezzo. È costituita da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente superiore a C13 e punto di ebollizione superiore a 230 °C ca.]
NL:

residuen (aardolie), lichte vacuüm-; Stookolie

[Een complex residu, afkomstig uit de vacuümdestillatie van het residu van de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C13 kokend boven ongeveer 230 °C.]
PT:

resíduos (petróleo), leves de vácuo; Fuelóleo

[Um resíduo complexo da destilação de vácuo de resíduo da destilação de petróleo bruto. É constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente superiores a C13 e destila acima de aproximadamente 230 °C.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   151   152   153   154   155   156   157   158   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna