Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona159/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   155   156   157   158   159   160   161   162   ...   418Cas No 68783-08-4
EEC No 272-184-2
No 649-032-00-2

NOTA H
ES:

gasóleos (petróleo), fracción pesada atmosférica; Fuéloleo pesado

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida por la destilación de petróleo crudo. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C7 a C35 y con un intervalo de ebullición aproximado de 121 °C a 510 °C.]
DA:

gasolier (råolie), tunge atomsfæriske; Fuelolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillationen af råolie. Den består af carbonhydrider, overvejende C7 en C35, med kogeinterval omtrent fra 121 °C til 510 °C.]
DE:

Gase (Erdöl), schwere offene; Heizöl schwer

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Destillation von Rohöl. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend im Bereich von C7 bis C35 und siedet im Bereich von etwa 121 °C bis 510 °C.]
EL:

ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), βαρέα ατμοσφαιρικής απόσταξης·Βαρύ μαζούτ

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων, που λαμβάνεται με την απόσταξη αργού πετρελαίου. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C7 ως και C35 και με περιοχή βρασμού από 121 °C ως 510 °C περίπου.]
EN:

Gas oils (petroleum), heavy atmospheric; Heavy Fuel oil

[A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C35 and boiling in the range of approximately 121 °C to 510 °C (250 °F to 950 °F).]
FR:

gazoles atmosphériques lourds (pétrole); Fioul lourd

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du pétrole brut. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C7- C35 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 121 °C et 510°C.]
IT:

gasoli (petrolio), pesanti, distillazione atmosferica; Olio combustibile denso

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del petrolio grezzo. È costituita prevalentemente da idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C7-C35 e punto di ebollizione nell'intervallo 121 °C-510 °C ca.]
NL:

gasolien (aardolie), zwaar atmosferische destillatie; Stookolie

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen uit de destillatie van ruwe olie. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend C7 tot en met C35, met een kooktraject van ongeveer 121 °C tot 510 °C.]
PT:

gasóleos (petróleo), atmosféricos pesados; Fuelóleo

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida pela destilação de petróleo bruto. É constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente na gama de C7 até C35 e destila no intervalo de aproximadamente 121 °C a 510 °C]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   155   156   157   158   159   160   161   162   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna