Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona162/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   158   159   160   161   162   163   164   165   ...   418

Cas No 68955-36-2
EEC No 273-272-3
No 649-035-00-9
NOTA H
ES:

residuos (petróleo), craqueados a vapor, resinosos; Fuéloleo pesado [Residuo complejo de la destilación de residuos de petróleo craqueados a vapor.]


DA:

rester (råolie), dampkrakket, harpiksholdige; Fuelolie [En sammensat remanens fra destillationen al dampkrakkede råolierester.]


DE:

Rückstände (Erdöl), Dampf - gekrackt, harzartig; Heizöl schwer [Komplexer Rückstand aus der Destillation von Dampf - gekrackten Erdölrückständen.]


EL:

υπολείμματα (πετρελαίου), ατμοπυρολυμένα, ρητινώδη· Βαρύ μαζούτ

[Πολύπλοκο υπόλειμμα από την απόσταξη ατμοπυρολυμένων υπολειμμάτων πετρελαίου.]
EN:

Residues (petroleum), steam - cracked, resinous; Heavy Fuel oil

[A complex residuum from the distillation of steam - cracked petroleum residues.]
FR:

résidus de vapocraquage résineux (pétrole); Fioul lourd [Résidu complexe issu de la distillation de résidus de vapocraquage du pétrole.]


IT:

residui (petrolio), crackizzatí con vapore, resinosi; Olio combustibile denso [Residuo complesso proveniente dalla distillazione di residui di petrolio crackizzatí con vapore acqueo.]


NL:

residuen (aardolie), stoomgekraakt, harsachtig; Stookolie

[Een complex residu dat wordt verkregen door de destillatie van stoomgekraakte aardolieresiduen.]
PT:

resíduos (petróleo), do steam - cracking, resinosos; Fuelóleo

[Um resíduo complexo da destilação de resíduos de petróleo do steam - cracking.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, ClassificaçãoCarc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   158   159   160   161   162   163   164   165   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna