Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona168/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   164   165   166   167   168   169   170   171   ...   418

Cas No 90669-76-4
EEC No 292-658-2
No 649-041-00-1
NOTA H
ES:

residuos (petróleo), a vacío, fracción ligera; Fuéloleo pesado

[Residuo complejo de la destilación a vacio del residuo de la destilación atmosférica de petróleo crudo. Compuesto fundamentalmente de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte superior a C24 y con un punto de ebullición aproximado por encima de 390 °C.]
DA:

rester (råolie), vakuum-, lette; Fuelolie

[En sammensat remanens fra vakuumdestillation af remanensen fra atmosfærisk destillation af råolie. Den består overvejende af carbonhydrider, overvejende større end C24,og koger omtrent over 390 °C.]
DE:

Rückstände (Erdöl), Vakuum, leicht; Heizöl schwer

[Komplexer Rückstand aus der Vakuumdestillation des Rückstandes aus der offenen Destillation von Rohöl. Besteht vorherrschend aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend größer als C24 und siedet über etwa 390 °C.]
EL:

υπολείμματα (πετρελαίου) κενού, ελαφρά· Βαρύ μαζούτ

[Πολύπλοκο υπόλειμμα από την απόσταξη σε κενό υπολείμματος ατμοσφαιρικής απόσταξης αργού πετρελαίου. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα σημαντικά μεγαλύτερο από C24 και βράζει πάνω από 390 °C περίπου.]
EN:

Residues (petroleum), vacuum, light; Heavy Fuel oil

[A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C24 and boiling above approximately 390 °C (734 °F).]
FR:

résidus légers sous vide (pétrole); Fioul lourd

[Résidu complexe de la distillation sous vide du résidu de distillation atmosphérique du pétrole brut. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C24 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 390 °C]
IT:

residui (petrolio), sotto vuoto, leggeri; Olio combustibile denso

[Residuo complesso della distillazione sotto vuoto del residuo della distillazione atmosferica di grezzo. Costituito prevalentemente da idrocarburi con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C24 e con punto di ebollizione maggiore di 390 °C ca.]
NL:

residuen (aardolie), vacuüm-, lichte; Stookolie

[Een complex residu dat afkomstig is uit de vacuümdestillatie van het residu uit de atmosferische destillatie van ruwe olie. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, overwegend groter dan C24, kokend boven ongeveer 390 °C.]
PT:

resíduos (petróleo), de vácuo, leves; Fuelóleo

[Um resíduo complexo da destilação de vácuo do resíduo da destilação atmosférica de petróleo bruto. É constituída predominantemente por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente superiores a C24 e destila acima de aproximadamente 390 °C.]
Clasificación, Klassificering, Einstufungt Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat 2; R 45


Etiquetado, Etikettering Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentratone, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   164   165   166   167   168   169   170   171   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna