Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona17/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   418Cas No 534-52-1EEC No 208-601-1
No 609-020-00-X


ES:

DNOC; 4,6-dinitro-o-cresol


DA:

DNOC; 2-methyl-4,6-dinitrophenol


DE:

DNOC; 4,6-Dinitro-o-kresol


EL:

DNOC 4,6-δινιτρο-ο-κρεζόλη


EN:

DNOC; 4,6-dinitro-o-cresol


FR:

DNOC; 4,6-dinitro-o-cresol


IT:

DNOC; 4,6-dinitro-o-cresolo


NL:

DNOC; 4,6-dinitro-o-kresol


PT:

DNOC; 4,6-dinitro-o-cresol


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


R 44

T +; R 27/28

Mut. Cat. 3; R 40

Xi; R 36

R 33


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T +


R: 27/28-33-36-40-44

S: (l/2-)/36/37-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrtenser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No —EEC No 405-480-9

No 611-021-00-5


ES:

acetato de 2-{4-(4-ciano-3-metilisotiazol-5-ilazo)-N-etil-3-metilanilino)etilo


DA:

2-(4-(4-cyan-3-methylisothiazol-5-ylazo)-N-ethyl-3-methylanilino)ethylacetat


DE:

2-(4-(4-Cyan-3-methylisothiazoI-5-ylazo)-N-ethyl-3-methyIanilino)ethylacetat


EL:

οξικό 2-(4-(4-κυανο-3-έΟυλισοθειαζολ-5-υλαζω)-Ν-αι8υλο-3-με3υλανιλινο)αιύλιο


EN:

2-(4-{4-cyano-3-methylisothiazol-5-ylazo)-N-ethyl-3-inethylanilino)ethyl acetate


FR:

acétate de 2-(4-(4-cyano-3-méthylisothiazole-5-ylazo)-N-éthyl-3-méthylanilino)éthyle


IT:

acetato di 2-(4-(4-ciano-3-rnetilisotiazol-5-ilazo)-N-etil-3-metilanilino)etile


NL:

2-(4-(4-cyaan-3-methyIisoth¡azool-5-ylazo)-N-ethyl-3-methylanilino)ethylacetaat


PT:

acetato de 2-(4-(4-ciano-3-metilisotiazole-5-ilazo)-N-etil-3-metilanilino)etilo


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 22-48/22

Xi; R 38

R 53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Kotulagem


Xn


R: 22-38-48/22-53

S: (2-)22-36/37-61


Límites de concentración, Koncentrationsgranser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια σνγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna