Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona216/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   418
Cas No 68527-16-2
EEC No 271-259-7
No 649-090-00-9
NOTA H


NOTA K

ES:

hidrocarburos, C1-3; Gases de petróleo

[Combinación compleja de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte dentro del intervalo de C1 a C3 y con un intervalo de ebullición aproximado de menos de 164 °C a menos 42 °C.]
DA:

carbonhydrider, C1-3-; Kulbrintegasser

[En sammensat blanding af carbonhydrider, overvejende C1 til og med C3, med kogeinterval omtrent fra minus 164 °C til minus 42 °C.]
DE:

Kohlenwasserstoffe, C1-3-; Gase aus der Erdölverarbeitung

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend im Bereich von C1 bis C3 und stedet im Bereich von etwa minus 164 °C bis minus 42 °C.]
EL:

υδρογονάνθρακες, C1-13·Πετρελαϊκό αέριο

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων με αρι8μό ατόμων άνθρακα κυρίως στην περιοχή από C1 ως και C3 και που βράζει στην περιοχή από μείον 164 °C ως μείον 42 °C περίπου.]
EN:

Hydrocarbons, C1-3; Petroleum gas

[A complex combination of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C1 through C3 and boiling in the range of approximately minus 164 °C to minus 42 °C (-263 °F to -44 °F).]
FR:

hydrocarbures en C1-3; Gaz de pétrole

[Combinaison complexe d'hydrocarbures dont le nombre de carbones se situe principalement dans la gamme C1-C3 et dont le point d'ébullition est compris approximativement entre -164 °C et -42 °C.]
IT:

idrocarburi, C1-3; Gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi con numero di atomi di carbonio prevalentemente nell'intervallo C1-C3 e con punto di ebollizione nell'intervallo - 164 °C a -42 °C ca.]
NL:

koolwaterstoffen, C1-3; Petroleumgas

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, overwegend C1 tot en met C3, met een kooktraject van ongeveer - 164 °C tot - 42 °C.]
PT:

h idrocarbone tos, C1-3; Gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos con números de átomos de carbono predominantemente na gama de C1 até C3 e que destila no intervalo de aproximadamente menos 164 °C a menos 42 °C.]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Opιa συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   212   213   214   215   216   217   218   219   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna