Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona22/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   418

Cas No 96-91-3EEC No 202-544-6
No 612-034-00-9

ES:

2-amino-4,6-dinitrofenol; ácido picrámico


DA:

2-amino-4,6-dinitrophenol; picraminsyre


DE:

2-Amino-4,6-dinitro-phenol; Pikraminsäure


EL:

2-αμινο-4,6-δινιτροφαινόλη πικραμικό οξύ


EN:

2-amino-4,6-dimtrophenol; picramic acid


FR:

2-amino-4,6-dinitrophénol; acide picramique


IT:

2-amino-4,6-dinitrofenolo; acido picrammico


NL:

2-amino-4,6-dinitrofenol; pikraminezuur


PT:

2-amino-4,6-dinitrofenol; àcido picramico


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


M

R1

Xn; R 20/21/22

R 52-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


E

Xn
R: 1-20/21/22-52/53

S: (2-)35-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 90-04-0
EEC No 201-963-1 (o)
No 612-035-00-4
NOTA E

ES:

2-metoxianilina; o-anisidina,


DA:

2-methoxyanilin; ortho-anisidin,


DE:

2-Methoxy-anilin; o-Anisidin,


EL:

2-με3οξυανιλίνη·ο-ανισιδίνη,


EN:

2-methoxyaniline; o-anisidine,


FR:

2-méthoxyaniline; o-anisidine,


IT:

2-metossi-anilina; o-anisidina,


NL:

2-methoxy-aniIine; o-anisidine,


PT:

2-metoxianilina; o-anisidina,


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Care. Cat. 2; R 45

T+; R 26/27/28

R 33

N; R 51 -53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T+

N
R: 45-26/27/28-33-51/33

S: 53-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 101-77-9
EEC No 202-974-4
No 612-051-00-1

NOTA E


ES:

4,4-metilendianilina; 4,4’-diaminodifenilmetano


DA:

4,4’-diam inodiphenylmethan


DE:

4,4’-Diamino-diphenyl-methan


EL:

4,4’-διαμινοδιφαινυλομεθάνιο·4,4’-μεθυλενοδιανιλίνη


EN:

4,4’-diaminodiphenylmethane; 4,4’-methylenedianiline


FR:

4,4’-diaminodiphénylméthane; 4,4’-méthylènedianiline


IT:

4,4’-diaminodifenilmetano


NL:

4,4’-diaminodifenylmethaan


PT:

4,4’-diaminodifenilmetano


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Care. Cat. 2; R 45

Xn; R 20/21/22-48/20/21

R 43

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T

N
R: 45-20/21/22-48/20/21-43-51/53

S: 53-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 13952-84-6
EEC No 237-732-7
No 612-052-00-7

ES:

sec-butilamina


DA:

sec-butylamin


DE:

Sec-Butylamin


EL:

sec-βουτυλαμίνη


EN:

sec-butylamine


FR:

sec-butylamine


IT:

sec-butylammina


NL:

sec-butylamine


PT:

sec-butilamina


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


F;R11

Xn; R 20/22

C; R 35

N; R 50


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


F

C

N


R: 11-20/22-35-50

S: (l/2-)9-l6-26-28-36/37/39-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentra tiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna