Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona23/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   418

Cas No 91-66-7

EEC No 202-088-8
No 612-054-00-8

ES:

N,Ν-dietilanüina


DA:

N,Ν-diethylanilin


DE:

N,Ν-Diethylamlin


EL:

N,Ν-διαιθυλανιλίνη


EN:

NN-diethylaniline


FR:

N,Ν-diethylani line


IT:

N,Ν-dietilanilina


NL:

N,Ν-diethylaniline


PT:

N,Ν-dietilanilina


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 23/24/25

R 33

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


Τ

Ν
R: 23/24/25-33-51/53

S: (l/2-)28-37-45-6l


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentratone, Concentratifgrenzen, Limites de concentração


C ≥ 5%

T; R 23/24/25-33

1% ≤ C < 5%

Xn; R 20/21/22-33

Cas No —
EEC No —
No 612-056-00-9

NOTA C


ES:

Ν,Ν-dimetiltoluidina


DA:

N,Ν-dimethyltoluidin


DE:

N,Ν-Dimethyl-toluidin


EL:

N,Ν-διμεθυλοτολουιδίνη


EN:

N,Ν-dímethykoluidine


FR:

N,Ν-diméthyltoluidine


IT:

N,Ν-dimetiltoluidina


NL:

N,Ν-dimethyltoluidine


PT:

N,Ν-dimetiltoluidina


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 23/24/25

R 33

R 52-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 23/24/25-33-52/53

S: (l/2-)28-36/37-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgranser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 5%

T; R 23/24/25-33

1% ≤ C < 5%

Xn; R 20/21/22-33Cas No 110-85-0
EEC No 203-808-3
No 612-057-00-4

ES: piperazina ; dietilendiamina


DA: piperazin
DE: Piperazin
EL: πιπεραζίνη
EN: piperazine
FR: piperazine
IT: piperazina
NL: piperazine
PT: piperazina
Clasificacion, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, ClassificaçaoC ; R 34

R 52-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 34-52/53


S: (1/2-)26-36-45-61


Limites de concentration, Koncentrationsgrœnser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentraçao
Cas No 112-24-3
EEC No 203-950-6
No 612-059-00-5

ES:

3,6-diazaoctano-l,8-diamina; trietilentetramina


DA:

3,6-dìazaoctan-l,8-diamin; triethylentetramin


DE:

3,6-diazaoctan-l,8-diamin; Triethylentetramin


EL:

3,6-διαζαοκτανο-1,8-διαμίνη·τριαιθυλενοτετραμίνη


EN:

3,6-diazaoctanethylenediamin; triethylenetetramine


FR:

3,6-diazaoctane-l,8-diamine; triéthylenetétramine


IT:

3,6-diazaottano-l,8-diamina; trietilentetramina


NL:

l,8-diamino-3,6-diazaoctaan; triethyleentetramine


PT:

3,6-diazaoctano-l,8-diamina; trietilenotetramina


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 21

C;R34

R 43

R 52-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Kotulagem


C


R: 21-34-43-52/53


S: (l/2-)26-36/37/39-45-61Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwtrte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 25%

C; R 21 -34-43

10% ≤ C < 25%

C; R 34-43

5% ≤ C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% ≤ C < 5%

Xi; R 43

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna