Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona230/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   226   227   228   229   230   231   232   233   ...   418

Cas No 68919-20-0
EEC No 272-893-7
No 649-105-00-9

NOTA HNOTA K

ES:

gases (petróleo), productos de cabeza del separador para el craqueador catalitico fluidizado; Gases de petróleo

[Combinación compleja de hidrocarburos producida por el fraccionamiento de la carga de C3 -C4 del separador. Compuesta en su mayor parte de hidrocarburos de C3.]
DA:

gasser (råolie), fluidiseret katalytisk krakker splitter-topfraktioner; Kulbrintegasser

[En sammensat blanding af carbonhydrider fremstillet ved fraktioneringen af chargen til C3 -C4 -splitteren. Den består overvejende af C3-carbonhydrider.]
DE:

Gase (Erdöl), Fließbettkracker Spalter Kopfbestandteile; Gase aus der Erdölverarbeitung

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Fraktionierung der Charge zum C3 -C4-SpaIter. Besteht vorherrschend aus C3 -Kohlenwasserstoffen.]
EL:

(αέρια (πετρελαίου), προϊόντα κορυφής διαχωριστήρα ρευστοειδούς καταλυτικού πυρολυτήρα·Πετρελαϊκό αέριο

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που παράγεται με την κλασμάτωση του φορτίου στον διαχωριστήρα C3-C4. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες C3.]
EN:

Gases (petroleum), fiuidized catalytic cracker splitter overheads; Petroleum gas

[A complex combination of hydrocarbons produced by the fractionation of the charge to the C3 -C4 sputter. It consists predominantly of C3 hydrocarbons.]
FR:

gaz (pétrole), produits de tête du séparateur, craquage catalytique fluide; Gaz de pétrole

[Combinaison complexe d'hydrocarbures produite par fractionnement de la charge du séparateur G3 -C4. Se compose principale-ment d'hydrocarbures en C3.]
IT:

gas (petrolio), frazioni di testa di splitter di cracking catalitico fluidizzato; Gas di petrolio

[Combinazione complessa di idrocarburi prodotta per frazionamento della carica alimentata allo splitter C3 -C4. È costituita prevalentemente da idrocarburi C3.]
NL:

gassen (aardolie), gefluïdiseerde katalytische kraker-splîttertopprodukten; Petroleumgas

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de fractionering van de invoer van de C3-C4-splitter. Bestaat voornamelijk uit C3 -koolwatcrstoffen.]
PT:

gases (petróleo), de cabeça do separador do cracker catalitico de leito fluidizado; Gases de petróleo liquefeitos

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos produzida pelo fraccionamento da carga ao separador C3-C4. É constituída predo-minamente por hidrocarbonetos em C3.
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   226   227   228   229   230   231   232   233   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna