Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona25/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   418Cas No 68131-73-7

EEC No 268-626-9
No 612-065-00-8
ES:

polietilenaminas


DA:

polyethylenamin


DE:

Polyethylenamine


EL:

πολυαιθυλεναμίνες


EN:

polyethyleneamines


FR:

polyéthylèneamines


IT:

polietilenamina


NL:

polyethyleenamine


PT:

polietilenoaminas


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 21/22

C; R 34

R 43

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


C

N
R: 21/22-34-43-50/53

S: (l/2-)26-36/37/39-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 25%

C; R 21/22-34-43

10% ≤ C < 25%

C; R 34-43

5% ≤ C < 10%

Xi; R 36/38-43

1% ≤ C < 5%

Xi; R 43
Cas No 91-94-1
EEC No 202-109-0
No 612-068-00-4
NOTA E


ES:

3,3’-diclorobencidina


DA:

3,3’-dichlorbenzidin


DE:

3,3’-Dichlorbenzidin


EL:

3,3’-διχλωρο6ενζιδίνη


EN:

3,3’-dichIorobenzidine; 3,3’-dichlorobipheny-4,4’-ylenediamine


FR:

3,3’-dichlorobenzidine


IT:

3,3’-diclorobenzidina


NL:

3,3’-dichloorbenzidine


PT:

3,3’-diclorobenzidina


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 21

R 43

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T

N
R: 45-21-43-50/53

S: 53-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentration, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No 101-14-4
EEC No 202-918-9
No 612-078-00-9

NOTA E

ES:

2,2’-dicloro-4,4’-metilendianilina;4,4’-metilenbis(2-cloroanílina)


DA:

2,2’-dichlor-4,4’-methylendianilin;4,4’-methylenbis(2-chloranilin)


DE:

2,2’-Dichlor-4,4’-methylendianilin; 4,4’-Methylen-bis(2-chloroanilin)


EL:

2,2’-διχλωρο-4,4’-μεθυλενοδιανιλίνη·4,4’-μεθυλενοδισ(2-χλωροανιλίνη)


EN:

2,2’-dichloro-4,4’-methylenedianiline; 4,4’-methylene bis(2-chloroaniline)


FR:

2,2’-dichloro-4,4’-méthylènedianíline;4,4’-méthylènebis(2-chloroaniline)


IT:

2,2’-dicloro-4,4’-metilendianilina; 4,4’-metilenbis(2-cloroanilina)


NL:

2,2’-dichloor-4,4’-methyleendianiline; 4,4’-methyleenbis(2-chlooraniline)


PT:

2,2’-dicloro-4,4’-metilenodianilina; 4,4’-metileno-bis(2-cloroanilina)


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T

N
R: 45-22-50/53

S: 53-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentration, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna