Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona26/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   418Cas No 62-56-6

EEC No 200-543-5
No 612-082-00-0

ES:

tiourea; tiocarbamida


DA:

thiourinstof; thiocarbamid


DE:

Thioharnstoff; Thiocarbamid


EL:

θειουρία· θειοκαρβαμίδιο


EN:

thiourea; thiocarbamide


FR:

thiourée; thiocarbamide


IT:

tiourea; tiocarbamide


NL:

thioureum; thiocarbamide


PT:

tioureia; tiocarbamida


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat 3; R 40

Xn; R 22

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


Xn

N
R: 22-40-51/53

S: (2-)22-24-36/37-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerle, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No 70-25-7
EEC No 200-730-1
No 612-083-00-6
NOTA E
ES:

1-metil-3-nitro-1–nitrosoguanidina


DA:

1-methyl-3-nitro-1-nitrosoguanidin


DE:

1-Methyl-3-nitro-1-nitroso-guanidin


EL:

1-μεθυλο-3-νιτρο-νιτροζογουανιδίνη


EN:

1-methyl-3-nitro-l-nitrosoguanidine


FR:

1-méthyl-3-nitro-1-nitrosoguanidine


IT:

1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina


NL:

1-methyl-3-nitro-l-nitrosoguanidine


PT:

1-metil-3-nitro-1-nitrosoguanidina


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 20

Xi; R 36/38

N;R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T

N
R: 45-20-36/38-51/53

S: 53-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No 579-66-8
EEC No 209-445-7
No 612-106-00-X

ES:

2,6-dietilanilína


DA:

2,6-diethylanilin


DE:

2,6-Diethylanilin


EL:

2,6-διαιθυλανιλίνη


EN:

2,6-diethylaniline


FR:

2,6-diéthylaniline


IT:

2,6-dietilanilina; 2,6-dietilbenzenammina


NL:

2,6-diethylaniline


PT:

2,6-dietilanilina


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn ; R 22


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


Xn


R: 22

S: (2-)23-24


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No —
EEC No 405-080-4
No 612-118-00-5


ES:

4-toluensulfonato de (1,3-dioxo-2H-benzo(de)isoquinolin-2-ilpropil)hexadecildimetilamonio


DA:

(l,3-dioxo-2H-benz(de)isoquinolin-2-ylpropyl)hexadecyldimethylammonium-4-toluensulfonat


DE:

(l,3-Dioxo-2H-benz(de)isochinolin-2-ylpropyl)hexadecyldimethylammonium-4-toluolsulfonat


EL:

4-τoλoυεvoσoυλφovtκó(1,3-διoξo-2H-6εvζo(de)ισoιcιvoλιv-2-υλoπpoπυλo)δεκαεξυλoδιμεθυλαμμώvιo


EN:

(l,3-dioxo-2H-benz(de)isoquinolin-2-ylpropyl)hexadecyldimethylammonium 4-toluenesulfonate


FR:

4-toluènesulfonate de (l,3-dioxo-2H-benzo(de)isoqujnoléine-2-ylpropyl)hexadécyldiméthylammonium


IT:

4-toluensolfonato di (1,3-diosso-2H-benzo(de)isochinolin-2-ilpropil)esadecildimetilammonio


NL:

(l,3-dioxo-2H-benz(de)isochinoline-2-ylpropyl)hexadecyldimethylammonium-4-tolueensulfonaat


PT:

4-toluenossulfonato de (1,3-dioxo-2H-benzo(de)isoquinolina-2-ilpropil)hexadecildimetilatnonio


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xi; R 41

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


Xi

N
R: 41-50/53

S: (2-)22-26-39-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Opta συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna