Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona3/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418

51

Sb

Antimonio

Antimon

Antimon

Αντιμόνιο

Antimony

Antimoine

Antimonio

Antimoon

Antimònio

52

Te

Telurio

Telur

Tellur

Τελλούριο

Tellurium

Tellure

Tellurio

Telluur

Telurio

53

I

Yodo

Jod

Jod

Ιώδιο

Iodine

Iode

Iodio

Jood

lodo

54

Xe

Xenón

Xenon

Xenon

Ξένο

Xenon

Xénon

Xeno

Xenon

Xénon

55

Cs

Cesio

Cæsium

Caesium

Καίσιο

Cesium

Césium

Cesio

Cesium

Cèsio

56

Ba

Bario

Barium

Barium

Βάριο

Barium

Baryum

Bario

Barium

Bàrio

57

U

Lantano

Lanthan

Lanthan

Λανδάνιο

Lanthanum

Lanthane

Lantanio

Lanthaan

Lantànio

58

Ce

Cerio

Cerium

Cer

Δημήτριο

Cerium

Cérium

Cerio

Cerium

Cèrio

59

Pr

Praseodimio

Praseodym

Praseodym

Πρασυνοδύμιο

Praseodymium

Praséodyme

Praseodimio

Praseodymium

Praseodimio

60

Nd

Niodimio

Neodym

Neodym

Νεοδύμιο

Neodymium

Néodyme

Neodimio

Neodymium

Neodimio

61

Pm

Prometió

Promethium

Promethium

Προμήθειο

Promethium

Promethium

Promezio

Promethium

Promécio

62

5m

Samario

Samarium

Samarium

Σαμάριο

Samarium

Samarium

Samario

Samarium

Samario

63

Eu

Europio

Europium

Europium

Ευρώπιο

Europium

Europium

Europio

Europium

Euròpio

64

Gd

Gadolinio

Gandolinium

Gandolinium

Γαδολί,νιο

Gandolinium

Gandolinium

Gadolinio

Gandolinium

Gandolinio

65

Tb

Terbio

Terbium

Terbium

Τέρδιο

Terbium

Terbium

Terbio

Terbium

Tèrbio

66

Dy

Disprosio

Dysprosium

Dysprosium

Δυσπρόαιο

Dysprosium

Dysprosium

Disprosio

Dysprosium

Disprosio

67

Ho

Holmio

Holmium

Holmium

Όλμιο

Holmium

Holmium

Olmio

Holmium

Holmio

68

Er

Erbio

Erbium

Erbium

Έρβιο

Erbium

Erbium

Erbio

Erbium

Erbio

69

Tm

Tulio

Thulium

Thulium

Θούλιο

Thulium

Thulium

Tulio

Thulium

Tùlio

70

Yt

Iterbio

Ytterbium

Ytterbium

Υττέρβιο

Ytterbium

Ytterbium

Itterbio

Ytterbium

Iterbio

71

Lu

Lutecio

Lutetium

Lutetium

Λουτήτιο

Lutetium

Lutetium

Lutezio

Lutetium

Lutecio

72

Hf

Hafnio

Hafnium

Hafnium

'Αφνιο

Hafnium

Hafnium

Afnio

Hafnium

Hafnio

73

Ta

Tàntalo

Tantal

Tantal

Ταντάλιο

Tantalum

Tantale

Tantalio

Tantaal

Tàntalo

74

W

Volframio

Wolfram

Wolfram

Βολφράμιο

Tungsten

Tungstène

Tungsteno

Wolfram

Tungs ténio
(Τουγκοτονιο)
75

Re

Renio

Rhenium

Rhenium

Ρήνιο

Rhenium

Rhénium

Renio

Renium

Rènio

76

Os

Osmio

Osmium

Osmium

Όσμιο

Osmium

Osmium

Osmio

Osmium

Òsmio

77

Ir

Iridio

Iridium

Iridium

Ιρίδιο

Iridium

Iridium

Iridio

Iridium

Iridio

78

Pt

Platino

Platin

Platin

Λευκόχρυσος

Platinum

Platine

Platino

Platinum

Platina

79

Au

Oro

Guld

Gold

Χρυσός

Gold

Or

Oro

Goud

Ouro

80

Hg

Mercurio

Kviksølv

Quecksilber

Υδράργυρος

Mercury

Mercure

Mercurio

Kwik

Mercùrio

81

TI

Talio

Thalium

Thallium

Θάλλιο

Thallium

Thallium

Tallio

Thallium

Tálio

82

Pb

Plomo

Bly

Blei

Μόλυβδος

Lead

Plomb

Piombo

Lood

Chumbo

83

Bi

Bismuto

Bismuth

Wismuth

Βισμούθιο

Bismuth

Bismuth

Bismuto

Bismuth

Bismuto

84

Po

Polonio

Plonium

Polonium

Πολώνιο

Polonium

Polonium

Polonio

Polonium

Plónio

85

At

Astato

Astat

Astat

Αστάτιο

Astatine

Astate

Astato

Astaat

Astato

86

Rn

Radón

Radon

Radon

Ραδόνιο

Radon

Radon

Radon

Radon

Radon

87

Fr

Francie

Francium

Francium

Φράγκιο

Francium

Francium

Francio

Francium

Francio

88

Ra

Radio

Radium

Radium

Ράδιο

Radium

Radium

Radio

Radium

Ràdio

89

Ac

Actinio

Actinium

Actinium

Ακτίνιο

Actinium

Actinium

Attlnio

Actinium

Actinio

90

Th

Torio

Thorium

Thorium

Θόριο

Thorium

Thorium

Torio

Thorium

Tòrio

91

Pa

Protactinio

Protactinium

Protactinium

Πρωτακτίνιο

Protactinium

Protactinium

Protattinio

Protactinium

Protactinio

92

U

Uranio

Uran

Uran

Ουράνιο

Uranium

Uranium

Uranio

Uranium

Uranio

93

Np

Neptunio

Neptunium

Neptunium

Νεπτούνιο

Neptunium

Neptunium

Nettunio

Neptunium

Neptunio
(Ποσειδώνιο)
94

Pu

Plutonio

Plutonium

Plutonium

Πλουτώνιο

Plutonium

Plutonium

Plutonio

Plutonium

Plutònio

95

Am

Americio

Americium

Americium

Αμερίκισ

Americium

Americium

Americio

Americium

Americio

96

Cm

Curio

Curium

Curium

Κιούριο

Curium

Curium

Curio

Curium

Curio

97

Bk

Berkelio

Berkelium

Berkelium

Μπερκέλιο

Berkelium

Berkelium

Berkelio

Berkelium

Berkélio

98

Cf

Californio

Californium

Californium

Καλιφορνιο

Californium

Californium

Californio

Californium

Californio

99

Es

Einstenio

Einsteinium

Einsteinium

Αϊστάνιον

Einsteinium

Einsteinium

Einsteinie

Einsteinium

Einsteinio

100

Pm

Fermio

Fermium

Fermium

Φέρμιο

Fermium

Fermium

Fermio

Fermium

Férmio

101

Md

Mendelevio

Mendelevium

Mendelevium

Μεντέλιο

Mendelevium

Mendelevium

Mendelevio

Mendelevium

Mendelevio

102

No

Nobelio

Nobelium

Nobelium

Νομπελιο

Nobelium

Nobelium

Nobelio

Nobelium

Nobelio

103

Lw

Laurencio

Lawrentium

Lawrentium

Λαυρένσιο

Lawrencium

Lawrentium

Lawrencio

Laurentium

Laurencio

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna