Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona318/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   314   315   316   317   318   319   320   321   ...   418

Cas No 92045-36-8
EEC No 295-416-4
No 649-428-00-5
NOTA H

ES:

querosina (petróleo), desazufrada refinada con disolvente; Queroseno, sin especificar

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida de una reserva de petróleo por refino con disolvente y desazufrado y con un intervalo de ebullición aproximado de 150 °C a 260 °C.]
DA:

petroleum (råolie), solventraffineret sweetenet; Uspecificeret petroleum

[En sammensat blanding af carbonhydrider, opnået fra en rå råolie ved solventraffinering og sweetening, med kogeinterval omtrent fra 150°C til 260°C.]
DE:

Kerosin (Erdöl), durch Lösungsmittel aufbereitet gesüßt; Kerosin — nicht spezifiziert

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, die man aus einem Erdölausgangsstoff durch Lösungsmittelaufbereitung und Süßen erhält. Siedet im Bereich von etwa 150 °C bis 260 °C.]
EL:

κηροζίνη (πετρελαίου), διυλισμένη με διαλύτη γλυκασμένη· Κηροζίνη — μη προδιαγεγραμμένη

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από πρώτη ύλη πετρελαίου με διύλιση με διαλύτη και γλύκανση και που βράζει στην περιοχή από 150 °C έως 260 °C περίπου.]
EN:

Kerosine (petroleum), solvent-refined sweetened; Kerosine — unspecified

[A complex combination of hydrocarbons obtained from a petroleum stock by solvent refining and sweetening and boiling in the range of approximately 150 °C to 260 °C (302 °F to 500 °F).]
FR:

kérosène (pétrole), adouci et raffiné au solvant; Kérosène — non spécifié

[Combinaison complexe d’hydrocarbures obtenue à partir d’un stock pétrolier par raffinage au solvant et adoucissement, et dont le point d’ébullition est compris approximativement entre 150 °C et 260 °C.]
IT:

cherosene (petrolio), raffinato con solvente addolcito; Cherosene — non specificato

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuti da uno stock di petrolio mediante raffinazione con solvente ed addolcimento e con punto di ebollizione nell’intervallo 150 °C-260 °C ca.]
NL:

kerosine (aardolie), solventgeraffineerde stankvrij gemaakte; Kerosine — niet gespecifieerd

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een aardolievooraad door solventzuivering en stankverwijdering, met een kooktraject van ongeveer 150 °C tot 260 °C.]
PT:

querosene (petróleo), tratado (sweetened) refinado com solvente; Queroseno — não especificado [Uma combinação complexa de hidrocabonetos obtida de uma fracção petrolífera por refinação com solvente e sweetening e que destila no intervalo de aproximadamente 150 °C a 260 °C.]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn;R22


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


Xn


R: 22


S: (2-)23-24-62


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C ≥ 10%

Xn; R 22

NOTA 4


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   314   315   316   317   318   319   320   321   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna