Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona333/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   329   330   331   332   333   334   335   336   ...   418

Cas No 92045-29-9
EEC No 295-411-7
No 649-444-00-2
NOTA H

ES:

gasóleos (petróleo), craqueados térmicamente, hidrodesulfurados; Gasóleos craqueado


DA:

gasolier (råolie), termisk krakkende, hydrogenafsvovlede; Krakket gasolie


DE:

Gasöle (Erdöl), thermisch gekrackt, hydrodesuifuriert; Krackgasöl


EL:

ακάθαρτα πετρέλαια (πετρελαίου), θερμικώς πυρολυμένα, υδρογονοαποθειωμένα· Πετρέλαιο από διάσπαση


EN:

Gas oils (petroleum), thermal-cracked, hydrodesulfurized; Cracked gasoil


FR:

gasoil (pétrole), craquage thermique, hydrodésulfurisé; Gazole de craquage


IT:

olii da gas (petrolio), crackizzati termicamente, idrodesolforati; Gasolio da cracking


NL:

gasoliën (aardolie), thermisch gekraakt, met water ontzwaveld; Gekraakte gasolie


PT:

gasóleos (petróleo), do cracking térmico, hidrogenodessulfurizados; Gasóleo de "cracking"


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 92062-00-5
EEC No 295-514-7
No 649-445-00-8
NOTA H

ES:

residuos (petróleo), nafta craqueada a vapor hidrogenada; Gasóleo craqueado

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida como una fracción residual de la destilación de nafta craqueada a vapor tratada con hidrógeno. Compuesta en su mayor parte de hidrocarburos con un intervalo de ebullición aproximado de 200 °C a 350 °C.]
DA:

rester (råolie), hydrogeneret dampkrakket naphtha; Krakket gasolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som en restfraktion fra destillation en af hydrogenbehandlet dampkrakket naphtha. Den består overvejende af carbonhydrider med kogeinterval omtrent fra 200 °C til 350 °C.]
DE:

Rückstände (Erdöl), hydrierte dampfgekrackte Naphtha; Krackgasöl

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, die man als Rückstandsfraktion aus der Destillation von mit Wasserstoff behandelter dampfgekrackter Naphtha erhält Besteht vorherrschend aus Kohlenwasserstoffen und siedet im Bereich von etwa 200 °C bis 350 °C.]
EL:

υπολείμματα (πετρελαίου), υδρογονωμένης νάφθας ατμοπυρολυμένης· Πετρέλαιο από διάσπαση

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται ως υπολειμματικό κλάσμα από απόσταξη ατμοπυρολυμένης νάφθας που έχει υποστεί κατεργασία με υδρογόνο. Συνίσταται κυρίως από υδρογονάνθρακες πού βράζουν στην περιοχή από 200° C έως 350° C περίπου.]
EN:

Residues (petroleum), hydrogenated steam-cracked naphtha; Cracked gasoil

[A complex combination of hydrocarbons obtained as a residual fraction from the distillation of hydrotreated steam-cracked naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons boiling in the range of approximately 200 °C to 350 °C (32 °F to 662 °F).]
FR:

résidus (pétrole), naphta de vapocraquage hydrogéné; Gazole de craquage

[Combinaison complexe d'hydrocarbures produite comme fraction résiduelle dans la distillation de naphta de vapocraquage hydrotraité. Se compose principalement d'hydrocarbures dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 200 °C et 350 °C.]
IT:

residui (petrolio), nafta crackizzata con vapore idrogenata; Gasolio da cracking

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuto come frazione residua della distillazione di nafta crackizzata con vapore e sottoposta ad hydrotreating. È costituita prevalentemente da idrocarburi e con punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C-350 °C ca.]
NL:

residuen (aardolie), gehydrogeneerde met stoom gekraakte nafta-; Gekraakte gasolie

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen als een residufractie uit de destillatie van met waterstof behandelde met stoom gekraakte nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen, met een kooktraject van ongeveer 200 °C tot 350 °C.]
PT:

resíduos (petróleo), da nafta do steam-cracking hidrogenada; Gasóleo de « cracking »

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida como uma fracção da destilação da nafta do steam-cracking hidrogenada. É constituída predominantemetne por hidrocarbonetos que destilam no intervalo de aproximadamente 200 °C a 350 °C.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S:53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   329   330   331   332   333   334   335   336   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna