Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona34/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   418

NOTA H

NOTA JES:

precursores del benzol (hulla); Redestilado aceite ligero, bajo punto de ebullición

[Destilado del aceite ligero del homo de coque con un intervalo de destilación aproximado por debajo de 100 °C. Compuesto principalmente de hidrocarburos alifáticos de C4 a C6.]
DA:

benzenforløb (kul); Redestilleret letolie, lavtkogende

[Destillat fra koksovnsletolie med et omtrentligt destillationsinteval under 100 °C- Sammensat primært af aliphatiske C4 -til C6 -carbonhydridcr.]
DE:

Benzolvorläufe (Kohle); Leichtöl-Redestillat, tiefsiedend

[Destillat aus Koksofenleichtol mit einem Destillationsbereich von etwa unter 100 °C, Besteht in erster Linie aus C4 bis C6 alipha-tischen Kohlenwasserstoffen.]
EL:

δενζολίου πρόδρομα (άνθρακα)·Επαναπόσταγμα ελαφρών ελαίων, χαμηλού σημείου ζέσης

[Το απόσταγμα από ελαφρό έλαιο κλιβάνου παραγωγής κοκ με. περιοχή απόσταξης κατά προσέγγιση κάτω από 100 °C Αποτελείται κυρίως από αλειφατικούς υδρογονάνθρακες με C4 ως C6.]
EN:

Benzol forerunnings (coal); Light Oil Redistillate, low boiling

[The distillate from coke oven light oil having an approximate distillation range below 100 °C (212 °F). Composed primarily of C4 to C6 aliphatic hydrocarbons.]
FR:

précurseurs du benzol (charbon); Distillat d'huile légère, bas point d’ébullition

[Distillât issu de l'huile légère de four à coke dont le point d'ébullition se situe approximativement au-dessous de 100 °C. Se compose principalement d'hydrocarbures aliphatiques en C4 -C6.]
IT:

benzolo, frazioni di testa (carbone); Olio leggero ridistillato, frazione bassobollente

[Distillato da olio leggero di forno da coke, con intervallo di distillazione sotto i 100 °C. È composto principalmente da idrocarbur alifatici C4 -C6.]
NL:

benzolvoorloop (kool); Lichte teerolie, laagkokende fractie

[Het destillaat van lichte olie uit de cokesoven met een destillatietraject beneden ongeveer 100 °C. Voornamelijk samengesteld uit C4- tot C6-alifatische koolwaterstoffen.]
PT:

fracções pré-benzénicas (carvão); óleos leves redestilados, baixa ebulição

[O destilado do óleo leve do alto forno tendo um intervalo de destilação inferior a 100 °C. Compõe-se principalmente de hidrocar-bonetos alifáticos de C4 até C6.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No 101896-26-8
EEC No 309-984-9
No 648-004-00-7
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   30   31   32   33   34   35   36   37   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna