Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona344/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   340   341   342   343   344   345   346   347   ...   418

Cas No 64741-95-3
EEC No 265-096-0
No 649-456-00-8NOTA H


NOTA L
ES:

aceites residuales (petróleo), fracción desasfaltada con disolventes; Aceite de base, sin especificar

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida como la fracción soluble en el disolvente del desasfaltado con disolvente de un residuo de C3-C4. Compuesta de hidrocarburos con un número de carbonos en su mayor parte superior a C25 y con un punto de ebullición aproximado por encima de 400° C.]
DA:

restolier (råolie), solventafasfalterede; Uspecificeret baseolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået som den solventopløselige fraktion fra C3-C4-solventafasfaltering af en remanens. Den består af carbonhydrider, overvejende større end C25, og koger omtrent over 400 °C.]
DE:

Rückstandsöle (Erdöl), Lösungsmittel-deasphaltierte; Grundöl — nicht spezifiziert

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten als Lösungsmittel-lösliche Fraktion aus C3-C4 Lösungs-mittel-Deasphaltieren eines Rückstandes. Besteht aus Kohlenwasserstoffen mit Kohlenstoffzahlen vorherrschend höher als C25 und siedet über etwa 400 °C.]
EL:

υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), απασφαλτωμένα με διαλύτη· Βασικό ορυκτέλαιο — μη προδιαγεγραμμένο

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται σαν το διαλυτό σε διαλύτη κλάσμα από απασφάλτωση υπολείμματος με διαλύτη C3-C4. Συνίσταται από υδρογονάνθρακες με αριθμό ατόμων άνθρακα σημαντικά μεγαλύτερο από C25 και βράζει πάνω από 400 °C περίπου.]
EN:

Residual oils (petroleum), solvent deasphalted; Baseoil — unspecified

[A complex combination of hydrocarbons obtained as the solvent soluble fraction from C3-C4 solvent deasphalting of a residuum. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly higher than C25 and boiling above approximately 400 °C (752 °F).]
FR:

huiles résiduelles (pétrole), désasphaltées au solvant; Huile de base — non spécifié

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue comme fraction soluble lors du désasphaltage avec un solvant en C3-C4 d'un résidu. Se compose d'hydrocarbures dont le nombre de carbones est en majorité supérieur à C25 et dont le point d'ébullition est approximativement supérieur à 400 °C.]
IT:

olii residui (petrolio), deasfaltazione con solvente; Olio base — non specificato

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta come frazione solubile in solvente dalla deasfaltazione di un residuo con solvente C3-C4. È costituita da idrocarburo con un numero di atomi di carbonio prevalentemente maggiore di C25 e punto di ebollizione superiore a 400 °C ca.]
NL:

residuoliën (aardolie), solvent-gedeasfalteerd; Basisolie — niet gespecifieerd

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen, verkregen als de solvent-oplosbase fractie bij het C3-C4-solvent-deasfalteren van een residu. Bestaat uit koolwaterstoffen, overwegend groter zijn dan C25 en kokend boven ongeveer 400 °C.]
PT:

óleos residuais (petróleo), desasfaltados com solvente; Óleo-base não especificado

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida como a fracção solúvel em solvente da desasfaltagem de um resíduo com solvente C3-C4. É constituída por hidrocarbonetos com números de átomos de carbono predominantemente superiores a C25 e destila acima de aproximadamente 400 °C.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   340   341   342   343   344   345   346   347   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna