Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona36/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   418

NOTA H


NOTA JES:

hidrocarburos aromáticos, C6-10, ricos en C8; Redestilado aceite ligero, bajo punto de ebullición


DA:

aromatiske carbon hydrider, C6-10-, C8-rige; Redestilleret letolie, lavtkogende


DE:

Aromatische Kohlenwasserstoffe, C6-10-, C8-reich; Leichtöl-Redestillat, tiefsiedend


EL:

αρωματικοί υδρογονάνθρακες C6-10, πλούσιοι σε C8- Επαναπόσταγμα ελαφρών ελαίων, χαμηλού σημείου ζέσης


EN:

Aromatic hydrocarbons, C6-10, C8-rich; Light Oil Redistillate, low boiling


FR:

hydrocarbures aromatiques en C6-10 riches en C8; Distillât d'huile légère, bas point d'ébullition


IT:

idrocarburi aromatici, C6-10, ricchi di C8; Olio leggero ridistillato, frazione bassobollente


NL:

aromatische koolwaterstoffen, C6-10-, rijk aan C8; Lichte teerolie, laagkokende fractie


PT:

hidrocarbonetos aromáticos, C6-10, ricos em C8; óleos leves redestilados, baixa ebulição


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent r azione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No 85536-17-0

EEC No 287-498-5
No 648-006-00-8NOTA H


NOTA J


ES:

nafta disolvente (hulla), fracción ligera; Redestilado aceite ligero, bajo punto de ebullición


DA:

mineralskterpentin (kul), let; Redestilleret letolie, lavtkogende


DE:

Solvent Naphtha (Kohle), leicht; Leichtöl-Redestillat, tiefsiedend


EL:

διαλύτης νάφθα (άνθρακα), ελαφρύ κλάσμα· Επαναπόσταγμα ελαφρών ελαίων, χαμηλού σημείου ζέσης


EN:

Solvent naphtha (coal), light; Light Oil Redistillate, low boiling


FR:

solvant naphta léger (charbon); Distillât d'huile légère, bas point d'ébullition


IT:

nafta solvente (carbone), leggera; Olio leggero ridistillato, frazione bassobollente


NL:

teerolie (kool), licht; Lichte teerolie, laagkokende fractie


PT:

nafta (carvão), leve; óleos leves redestilados, baixa ebulição


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No 85536-20-5
EEC No 287-502-5
No 648-007-00-3
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna