Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona37/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   418

NOTA H


NOTA J


ES:

nafta disolvente (hulla), fracción de estireno-xileno; Redestilado aceite ligero, medio punto de ebullición


DA:

solventnaphtha (kul), xylen-styrenfraktion; Redestilleret letolie, mellemdestillat


DE:

Solvent Naphtha (Kohle), Xyol-Styrolschnitt; Leichtöl-Redestillat, mittelsiedend


EL:

διαλύτης νάφθα (άνθρακα), κλάσμα ξυλενίου-στυρενίου· Επαναπόσταγμα ελαφρών ελαίων, μέσου σημείου ζέστης


EN:

Solvent naphtha (coal), xylene-styrene cut; Light Oil Redistillate, intermediate boiling


FR:

solvant naphta (charbon), coupe xylene-styrene; Distillat d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire


IT.

nafta solvente (carbone), taglio xilene-stirene; Olio leggero ridistillato, frazione intermedia


NL:

lichte teerolie (kool), xyleen-styreen gedeelte; Lichte teerolie, middenfractie


PT:

nafta (carvão), fracção de xileno e estireno; óleos leves redestilados, ebulição intermediária


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgmnser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent r azione, Concenlratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No 85536-19-2
EEC No 287-500-4
No 648-008-00-9NOTA H


NOTA J


ES:

nafta disolvente (hulla), con estireno-cumarona; Redestilado aceite ligero, medio punto de ebullición


DA:

mineralskterpentin (kul), coumaron-styrenholdigt; Redestilleret letolie, mellemdestillat


DE:

Solvent Naphtha (Kohle), Cumaron-Styrolhaltig; Leichtöl-Redestillat, mittelsiedend


EL:

διαλύτης νάφθα (άνθρακα), περιέχουσα κουμαρόνη στυρένιο· Επαναπόσταγμα ελαφρών ελαίων, μέσου σημείου ζέσης


EN:

Solvent naphtha (coal), coumarone-styrene contg.; Light Oil Redistillate, intermediate boiling


FR:

solvant naphta (charbon), contenant de la coumarone et du styrène; Distillât d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire


IT:

nafta solvente (carbone), contenente cumarone-stirene; Olio leggero ridistillato, frazione intermedia


NL:

lichte teerolie (kool), cumaroon-styreen bevattend; Lichte teerolie, middenfractie


PT:

nafta (carvão), contendo cumarone e estireno; óleos leves redestilados, ebulição intermediária


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No 90641-12-6
EEC No 292-636-2
No 648-009-00-4
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   33   34   35   36   37   38   39   40   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna