Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona376/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   372   373   374   375   376   377   378   379   ...   418

Cas No 90669-74-2
EEC No 292-656-1
No 649-491-00-9
NOTA H


NOTA L

ES: aceites residuales (petróleo), tratados con hidrógeno desparafinados con disolvente; Aceite de base, sin especificar


DA: restolier (olie), hydrogenbehandlede, solventafvoksede; Uspecificeret baseolie
DE: Rückstandsöle (Erdöl), mit Wasserstoff behandelt, durch Lösungsmittel entwachst; Grundöl — nicht spezifiziert
EL: υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), υδρογονοκατεργασμένα αποκηρωμένα με διαλύτη∙ Βασικό ορυκτέλαιο — μη προδιαγεγραμμένο
EN: Residual oils (petroleum), hydrotreated solvent dewaxed; Baseoil — unspecified
FR: huiles résiduelles (pétrole), déparaffinées au solvant, hydrotraitées; Huile de base — non spécifié
IT: Olii residui (petrolio), idrotrattati decerati con solvente; Olio base — non specificato
NL: residue-oliën (aardolie), met water behandeld en met oplosmiddel van was ontdaan; Basisolie — niet gespecifieerd
PT: óleos residuais (petróleo), desparafinados com solvente tratados com hidrogénio; Óleo-base não especificado
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 91770-57-9
EEC No 294-843-3
No 649-492-00-4
NOTA H


NOTA L

ES: aceites residuales (petróleo), desparafinado catalíticamente; Aceite de base, sin especificar


DA: restolier (råolie) katalytisk afvoksede; Uspecificeret baseolie
DE: Restöle (Erdöl), katalytisch entwachst; Grundöl — nicht spezifiziert
EL: υπολειμματικά έλαια (πετρελαίου), καταλυτικός αποκηρωμένα· Βασικό ορυκτέλαιο — μη προδιαγεγραμμένο
EN: Residual oils (petroleum), catalytic dewaxed; Baseoil — unspecified
FR: huiles résiduelles (pétrole), déparaffinage catalytique; Huile de base — non spécifié
IT: olii residui (petrolio), decerati cataliticamente; Olio base — non specificato
NL: residu-oliën (aardolie), katalytisch van was ontdaan; Basisolie — niet gespecifieerd
PT: óleos-residuais (petróleo), desparafinados cataliticamente; Óleo-base não especificado
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   372   373   374   375   376   377   378   379   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna