Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona385/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   381   382   383   384   385   386   387   388   ...   418

Cas No 93763-38-3
EEC No 297-857-8
No 649-502-00-7
NOTA H


NOTA L
ES:

hidrocarburos, residuos de destilación parafínicos hidrocraqueados, desparafinados con disolvente; Aceite de base, sin especificar


DA:

carbonhydrider, hydrokrakkede paraffiniske destillationsrester, solventafvoksede; Uspecificeret baseolie


DE:

Kohlenwasserstoffe, hydrogekrackte paraffinhaltige Destillationsrückstände, Lösungsmittel-entwachst; Grundöl — nicht spezifiziert


EL:

υδρογονανθράκων, υδρογονοπυρολυμένων παραφινικών, υπολείμματα απόσταξης αποκηρωμένα με διαλύτη· Βασικό ορυκτέλαιο — μη προδιαγεγραμμένο


EN:

Hydrocarbons, hydrocracked paraffinic distn. residues, solvent-dewaxed; Baseoil — unspecified


FR:

hydrocarbures, résidus de distillation paraffiniques, hydrocraquage, déparaffinage au solvant; Huile de base — non spécifié

IT:

idrocarburi, residui paraffinici idrocrackizzati della distillazione, decerati con solvente; Olio base — non specificato


NL:

koolwaterstoffen, met waterstof gekraakte paraffine-houdende destillatieresiduen, met solvent van was ontdaan; Basisolie — niet gespecifieerd


PT:

hidrocarbonetos, resíduos da destilação de parafínicos do cracking com desparafinados com solvente; Óleo-base não especificado


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   381   382   383   384   385   386   387   388   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna