Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona39/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   418

NOTA H

NOTA JES:

hidrocarburos aromáticos, C8; Redestílado aceite ligero, alto punto de ebullición


DA:

aromatiske carbonhydrider, C8-; Redestilleret letolie, højtkogende


DE:

Aromatische Kohlenwasserstoffe, C8-; Leichtöl-Redestillat, hochsiedend


EL:

αρωματικοί υδρογονάνθρακες C8·Επαναπόσταγμα ελαφρών ελαίων, υψηλού σημείου ζέσης


EN:

Aromatic hydrocarbons, C8; Light Oil Redistillate, high boiling


FR:

hydrocarbures aromatiques en C8; Distillât d'huile légère, haut point d'ébullition


IT:

idrocarburi aromatici, C8; Olio leggero ridistillato, frazione altobollente


NL:

aromatische koolwaterstoffen, C8-; Lichte teerolie, hoogkokende fractie


PT:

hidrocarbonetos aromáticos, C8; óleos leves redestilados, alta ebulição


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No 90989-39-2
EEC No 292-695-4
No 648-011-00-5NOTA H


NOTA JES:

hidrocarburos aromáticos, C8-10; Redestilado aceite ligero, alto punto de ebullición


DA:

aromatiske carbonhydrider, C8-10-; Redestilleret letolie, højtkogende


DE:

Aromatische Kohlenwasserstoffe, C8-10-; Leichtöl-Redestillat, hochsiedend


EL:

αρωματικοί υδρογονάνθρακες C8-10· Επανοπόσταγμα ελαφρών ελαίων, υψηλού σημείου ζέσης


EN:

Aromatic hydrocarbons, C8-10; Light Oil Redistillate, high boiling


FR:

hydrocarbures aromatiques en C8-10; Distillât d'huile légère, haut point d'ébullition


IT:

idrocarburi aromatici, C8-10; Olio leggero ridistillato, frazione altobollente


NL:

aromatische koolwaterstoffen, C8-10-; Lichte teerolie, hoogkokende fractie


PT:

hidrocarbonetos aromáticos, C8-10; óleos leves redestilados, alta ebulição


Clasificación, Klassificering Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No 91995-20-9
EEC No 295-281-1
No 648-012-00-0
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna