Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona402/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   398   399   400   401   402   403   404   405   ...   418

Cas No 97862-82-3
EEC No 308-132-3
No 649-520-00-5
NOTA H


NOTA L
ES:

hidrocarburos, C17-30, destilados tratados con hidrógeno, productos ligeros de destilación; Aceite de base, sin especificar


DA:

carbonhydrider, C17-30-, hydrogenbehandlede destillater, lette destillationsfraktioner; Uspecificeret baseolie


DE:

Kohlenwasserstoffe, C17-30-, mit Wasserstoff behandelte Destillate, Leichtdestillate; Grundöl — nicht spezifiziert


EL:

υδρογονάνθρακες, C17-30, αποσταγμάτων κατεργασμένων με υδρογόνο, ελαφρά προϊόντα απόσταξης· Βασικό ορυκτέλαιο — μη προδιαγεγραμμένο


EN:

Hydrocarbons, C17-30, hydrotreated distillates, distn. lights; Baseoil — unspecified


FR:

hydrocarbures en C17-30, distillats hydrotraités, produits légers de distillation; Huile de base — non spécifié


IT:

idrocarburi, C17-30, distillati idrotrattati, frazioni leggere della distillazione; Olio base — non specificato


NL:

koolwaterstoffen, C17-30-, met waterstof behandelde destillaten, lichte destillatiefracties; Basisolie — niet gespecifieerd


PT:

hidrocarbonetos, C17-30, destilados tratados com hidrogénio, fracções leves da destilação; Óleo-base não especificado


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια σνγκέντρίοσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   398   399   400   401   402   403   404   405   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna