Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona43/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   418

NOTA H

NOTA J


ES:

residuos del extracto (hulla), productos ácidos de la fracción de benzol; Extracto residuo de aceite ligero, bajo punto de ebullición

[Sedimento ácido subproducto del refino con ácido sulfúrico de hulla bruta a alta temperatura. Compuesto principalmente de ácido sulfúrico y compuestos orgánicos.]
DA:

ekstraktionsrester (kul), benzenfraktion syre-; Syrefri letolie, lavtkogende

[Et syreslamsbiprodukt fra svovlsyrcrafineringen af rå højtemperaturskul. Sammensat primært af svovlsyre og organiske forbindelser.]DE:

Extraktrückstände (Kohle), Benzol-Fraktion sauer; Leichtölextrakt-Rückstand, tiefsiedend

[Saurer Bodensatz, Nebenprodukt der schwefelsauren Aufbereitung von roher Hochtemperatur-tCohle. Besteht in erster Linie aus Schwefelsäure und organischen Verbindungen.]EL:

υπολείμματα εκχύλισης (άνθρακα) κλάσμα βενζολίου όξινο·Ελαφρών ελαίων υπολείμματα εκχύλισης χαμηλού σημείου ζέσης

[Όξινη λάσπη, υποπροϊόν καθαρισμού με θειϊκό οξύ ακατέργαστου άνθρακα υψηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται πρωτίστως από ϋειϊκό οξύ και οργανικές ενώσεις.]
EN:

Extract residues (coal), benzole fraction acid; Light Oil Extract Residues, low boiling

[An acid sludge by-product of the sulphuric acid refining of crude high temperature coal. Composed primarily of sulfuric acid and organic compounds.]
FR:

résidus d'extrait acide (charbon), fraction benzole; Résidus d'extraction d'huile légère, bas point d'ébullition

[Boue acide obtenue comme sous-produit du raffinage à l'acide sulfurique de charbon brut à haute température. Se compose principalement d'acide sulfurique et de composés organiques.]
IT:

residui di estratto (carbone), acido della frazione benzolo; Olio leggero lavato, bassobollente (Fanghi acidi sottoprodotti della nffinazione mediante acido solforico di carbone grezzo ad alta temperatura. Composti principalmente da acido solforico e composti organici.]


NL:

extractieresiduen (kool), benzolfractie zuur; Lichte teerolie, extractie-residu, laagkokende fractie

[Een zuur bezinksel dat als bijprodukt gevormd wordt bij de zuivering met zwavelzuur van ruwe hoge temperatuur kool. Bestaat voornamelijk uit zwavelzuur en organische verbindingen.]
PT:

resíduos de extracção (carvão), ácidos da fracção de benzole; Extracto de resíduo de óleo leve, baixa ebulição

[Um subproduto que é uma lama ácida da refinação com ácido sulfúrico do carvão de temperatura elevada bruto. É constituído principalmente por ácido sulfúrico e compostos orgânicos.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No 90641-02-4
EEC No 292-625-2
No 648-017-00-8
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   39   40   41   42   43   44   45   46   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna