Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona45/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   418

Cas No 101316-62-5
EEC No 309-867-2
No 648-018-00-3

NOTA HNOTA J

ES:

residuos del extracto (hulla), alcalino de aceite ligero, extracto ácido, fracción de indeno; Extracto residuo de aceite ligero, medio punto de ebullición


DA:

ekstraktionsrester (kul), letolie-alkaliske, syreekstrakt, indenfraktion; Syrern letolie, mellemdestillat


DE:

Extraktrückstände (Kohle), Leichtöl alkalisch, Säureextrakt, Indenfraktion; Leichtölextrakt-Rückstand, mittelsie-dend


EL:

υπολειμμάτων εκχυλίσματος (άνορακα), ελαφρού ελαίου αλκαλικού, όξινου εκχυλίσματος κλάσμα ινδολίου-Ελαφρών ελαίων υπολείμματα εκχυλίσματος μέσου σημείου ζέσης


EN:

Extract residues (coal), light oil alk., acid ext., indene fraction; Light Oil Extract Residues, intermediate boiling


FR:

résidus d'extraits alcalins d'huile légère (charbon), extraction à l'acide, fraction indène; Résidus d'extraction d'huile légère, point d'ébullition intermédiaire


IT:

residui di estrazione (carbone), olio leggero alcalino, estratto acido, frazione indenica; Olio leggero lavato, mediobollente


NL:

extractieresiduen (kool), lichte olie alkalische, zuur-extract, indeenfractic; Lichte teerolie, extractie-residu, middenfractie


PT:

resíduos de extracção (carvão), óleo leve alcalino, extracto ácido, fracção de indeno; Extracto de resíduo de óleo leve, média ebulição


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   41   42   43   44   45   46   47   48   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna