Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona47/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   418Cas No 84650-03-3EEC No 283-483-2

No 648-023-00-0
NOTA H


NOTA J


ES:

destilados (alquitrán de hulla), aceites ligeros; Aceite carbólico

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida por destilación de alquitrán de hulla. Compuesta de productos aromáticos y otros hidrocarburos, compuestos íenólicos y compuestos aromáticos con nitrógeno y con un intervalo de destilación aproximado de 150 °C a 2l0 °C.]
DA:

destillater (stenkulstjære), lette olier; Karbololie

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved destillation af stenkulstjære. Den består af aromater og andre carbonhy-drider, phenolforbindetser og aromatiske nitrogenforbindelser og med kogeinterval omtrent fra 150 °C til 210 °C.]
DE:

Destillate (Kohlenteer), leichte Öle; Carbolöl

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Destillation von Kohlenteer. Besteht aus aromatischen und anderen Kohlenwasserstoffen, phenolhaltigen Verbindungen und aromatischen Stickstoffverbindungen und destilliert im ungefähren Bereich von 150 °C bis 210 °C]
EL:

Αποσταγμάτων (λι3αν$ρακοπισσας), ελαφρά έλαια Φαινολικά έλαια

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με απόσταξη λιθανθρακόπισσας. Συνίσταται από αρωματικούς και άλλους υδρογονάνθρακες φαινολικές ενώσεις και αζωτούχες αρωματικές ενώσεις και αποστάζει στην περιοχή από 150 °C ως 210 °C περίπου.]
EN:

Distillates (coal tar), light oils; Carbolic Oil

[A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of coal tar. It consists of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen compounds and distills at the approximate range of 150 °C to 210 °C (302 °F to 410°F).]
FR:

distillate de goudron de houille, huiles légères; Huile phénolique

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par distillation du goudron de houille. Se compose d'hydrocarbures aromatiques et autres, de composés phénoliques et de composés azotés aromatiques, et distille approximativement entre 150 °C et 210 °C.]
IT:

distillati (catrame di carbone), olii leggeri; Olio carbólico

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta per distillazione del catrame di carbone. E' costituita da idrocarburi aromatici e altri idrocarburi, composti fenolici e composti aromatici azotati e distilla nell'intervallo 150 °C-210 °C ca.]
NL:

destillaten (koolteer), lichte oliën; Fenol olie

[Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen, fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150 °C tot 210 °C.]
PT:

destilados (alcatrão de carvão), óleos leves; óleo carbólico

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida pela destilação do alcatrão de carvão. É constituída por hidrocarbonetos aromáticos e outros, compostos fenólicos e compostos de azoto aromáticos e destila no intervalo de aproximadamente 150 °C a 210 °C]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Care. Cat 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratìegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   43   44   45   46   47   48   49   50   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna