Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona5/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418

NOTA E

CO
ES: monóxido de carbono


DA: carbonmonoxid; kolmonoxid; kulilte
DE: Kohlenmonoxid
EL: μονοξείδιο του άνθρακα
ΕΝ: carbon monoxide
FR: oxyde de carbone; monoxyde de carbone
IT: ossido di carbonio
NL: koolmonoxide
PT: monóxido de carbono
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


F + , R12

Repr. Cat 1; R 61

T; R 48/23


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 61-12-48/23

S: 53-45


Limites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 142-59-6
EEC No 205-547-0
No 006-014-00-3


ES: nabam (ISO); etilenbisditiocarbamato de disodio


DA: nabam (ISO); dinatriumethylenbisdithiocarbamat
DE: nabam (ISO); Dinatriumethylenbisdithiocarbamat
EL: nabam (ISO) αι9υλενοδισδι9ειοκαρ6αμιδικό δινάτρω
EN: nabam (ISO); disodium ethylenebisdithiocarbamate
FR: nabame (ISO); ethylenebisdithiocarbamate de disodium
IT: nabam (ISO); etilenbisditiocarbammato di disodio
NL: nabam (ISO); dinatriumethyleenbisdithiocarbamaat
PT: nabame (ISO); etilenobisditiocarbamato de dissódio
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 22 I

Xi; R 37

R43


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


R: 22-37-43

S: (2-)8-24/25-46


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentratone, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 463-04-7 [1] 110-46-3 [2]
EEC No 207-332-7 [1]

203-770-8 [2]


No 007-020-00-9

ES: nitrito de pentito [1] « nitrito de amilo », mezcla de isómeros [2]


DA: pentylnitrit [1] »amylnitrit«, Handing af isomerer [2]
DE: Pentylnitrit [1] „Amylnitrit", Mischung von Isomeren [2]
EL: νιτρώδης πεντυλεστέρας [l] «νιτρώδης αμυλεστέρας», μείγμα ισομερών [2]
ΕΝ: pentyl nitrite [1] 'amyl nitrite', mixed isomers [2]
FR: nitrite de pentyle [1] nitrite d'amyle », mélange d'isomères [2]
IT: nitrito di pentue; pentile nitrito [1] « nitrito di amile », miscela di isomeri; « amile nitrito » miscela di isomeri [2]
NL: pentylnitriet [1] »amylnitriet", mengsel van isomeren [2]
PT: nitrito de pentito [1] « nitrito de amilo », mistura de isómeros [2]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμησα Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


F;R11

Xn; R 20/22


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 11-20/22

S: (2-)l6-24-46


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No
EEC No 405-030-1
No 007-022-00-X

NOTA E


ES: bis(3-carboxi-4-hidroxibencensulíonato) de hidrazina


DA: hydrazinbis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulíonat)
DE: Hydrazinbis(3-carboxy-4-hydroxybenzolsulfonat)
EL: δις(3-καρβοξυ-4-υδροξυδενζολοσουλφονική υδραζίνη
ΕΝ: hydrazine bis(3-carboxy-4-hydroxybenzensulfonate)
FR: bis(3-carboxy-4-hydroxybenzenesulfonate) d'hydrazine
IT: bis(3-carbossi-4-idrossibenzensulfonato) di idrazina
NL: hydrazinebis(3-carboxy-4-hydroxybenzeensulfonaat)
PT: bis(3-carboxi-4-hidroxibenzenossulfonato) de hidrazina
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45

Xn; R 22

C;R34

R 43

R 52-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


R: 45-22-34-43-52/53

S: 53-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrations Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 25808-74-6
EEC No 247-278-1
No 009-014-00-1
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna