Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona51/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   418

Cas No 65996-87-4
EEC No 266-021-4
No 648-027-00-2
NOTA H


NOTA J


ES:

residuos extracto (hulla), alcalinos del aceite de alquitrán; Extracto residuo de aceite carbólico

[Residuo obtenido de aceite de alquitrán de hulla por un lavado alcalino como hidróxido de sodio acuoso después de ia separación de los ácidos del alquitrán de hulla crudos. Compuesto principalmente de ñafíatenos y bases nitrogenadas aromáticas.]
DA:

ekstraktionsrester (kul), tjæreolie alkaliske; Syrefri karbololie

[Rest opnået fra stenkulstjæreolie ved en alkalisk vask, såsom vandig natriumhydroxid, efter fjernelsen af råstenkulstjæresyrer. Sammensat primært af naphthalener og aromatiske nitrogenbaser.]
DE:

Extraktrückstände (Kohle), alkalische Teeröl-; Carbolölextrakt-Rückstand

[Rückstand aus Kohlenteeröl durch alkalische Wäsche, zum Beispiel mit wäßrigem Natriumhydroxid, nach Entfernen von rohen Kohlenteersäuren. Besteht in erster Linie aus Naphthalinen und aromatischen Stickstoffbasen.]
EL:

υπολείμματα εκχυλίσματος (άνθρακα), αλκαλικού πισσελαίου- Υπόλειμμα εκχύλισης φαινολικών ελαίων

[Το υπόλειμμα που λαμβάνεται από έλαιο λιΟανθρακόπισσας με έκπλυοη με αλκαλικό μέσο όπως υδατικό υδροξείδιο νατρίου μετά την απομάκρυνση των ακατέργαστων οξέων λιθανθρακόπισσας. Αποτελείται κυρίως από ναφθαλίνες και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]
EN:

Extract residues (coal), tar oil alk.; Carbolic Oil Extract Residue

[The residue obtained from coal tar oil by an alkaline wash such as aqueous sodium hydroxide after the removal of crude coal tar acids. Composed primarily of naphthalenes and aromatic nitrogen bases.]
FR:

résidus d'extrait alcalin d'huile de goudron (charbon); Résidus d'extraction d'huile phénolique

[Résidu obtenu à partir de l'huile de goudron de nouille par un lavage alcalin avec, par exemple, de l'hydroxyde de sodium aqueux, après élimination des huiles acides (brutes) de goudron de houille. Se compose principalement de naphtalènes et de bases aromati­ques azotées.]
IT:

residui di estrazione (carbone), olio di catrame, alcalini; Olio carbólico lavato

[Residuo ottenuto da olio di catrame di carbone per lavaggio alcalino, ad es. idrato di sodio in soluzione acquosa, dopo separazione degli acidi di catrame grezzi. È costituito principalmente da naftalenî e basi azotate aromatiche.]
NL:

extract-residuen (kool), teerolie-alkalische; Fenol olie, extractie-residu

[Het residu dat wordt verkregen uit koolteerolie door een alkalische spoeling, zoals waterig natriumhydroxide, na de verwijdering van ruwe koolteerzuren. Voornamelijk samengesteld uit naftalenen en aromatische stikstofbasen.]
PT:

resíduos de extracção (carvão), alcalina do óleo de alcatrão; Extracto de resíduo de óleo carbólico

[O resíduo obtido de óleo de alcatrão de carvão por lavagem com um alcalina com uma solução aquosa de hidróxido de sódio após remoção dos ácidos brutos de alcatrão de carvão. Compõe- se principalmente de naftalenos e bases azotadas aromáticas.]

Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Kotnlagem


T


R: 45

S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Opta συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration. Limiti di concentrazione, Concentraliegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   47   48   49   50   51   52   53   54   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna