Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona53/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   418

NOTA H


NOTA J


ES:

bases de alquitrán, hulla, fracción de picolina; Bases destiladas [Bases de piridina con un intervalo de ebullición aproximado de 125 °C a 160 °C obtenidas por destilación del extracto ácido neutralizado de la fracción de alquitrán que condene base obtenida por la destilación de alquitranes de hulla bituminosa. Compuestas principalmente de lutidinas y picolinas.]


DA:

tjærebaser, stenkuls-, picol in fraktion; Basedestillater [Pyrídinbaser, med kogeinterval omtrent fra 125 °C til 160 °C, opnået ved destillation af et neutraliseret syreekstrakt fra den baseholdige tjærefraktion, opnået ved destillationen af bituminøse stenkulstjære. Sammensat hovedsageligt af lutidiner og picoliner.]


DE:

Teerbasen, Kohle-, Pikolin-Fraktion; Destillat-Basen

[Pyridinbasen, die im Bereich von etwa 125 °C bis 160 °C sieden, erhalten durch Destillation von neutralisiertem saurem Extrakt der Basis-enthahenden Teer-Fraktion aus der Destillation von Steinkohlenteer. Besteht hauptsächlich aus Lutidinen und Piko-linen.]
EL:

βάσεων πίσσας, άνθρακα κλάσμα πικολίνης·

Βάσεις αποστάγματος [Βάσεις πυριδίνης που βράζουν στην περιοχή από 125 °C ως 160 °C περίπου και λαμβάνονται με απόσταξη εξουδετερωμένου όξινου εκχυλίσματος του περιέχοντος βάσεις κλάσματος πίσσας το οποίο λαμβάνεται με την απόσταξη βιτουμενικών λιθανθρακο-πισσών. Αποτελείται κυρίως από λουτιδίνες και πικολίνες.]
EN:

Tar bases, coal, picoline fraction; Distillate Bases

[Pyridine bases boiling in the range of approximately 125 °C to 160 °C (257 °F 320 °F) obtained by distillation of neutralized acid extract of the base-containing tar fraction obtained by the distillation of bituminous coal tars. Composed chiefly of lutidines and picolines.]
FR:

bases de goudron de houille, fraction picoline; Bases distillées

[Bases pyridiniques dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 125 °C et 160 °C, et qui sont obtenus par distillation de l'extrait acide neutralisé de la fraction de goudron contenant des bases obtenue par distillation de goudrons de houille bitumineux. Se composent principalement de lutidines et de picolines.]
IT:

basi di catrame, carbone, frazione picolina; Basi distillate

[Basi piridiniche con intervallo di ebollizione 125 °C-160 °C ca. ottenute per distillazione dell'estratto acido neutralizzato della frazione di catrame contenente basi ottenuta della distillazione di catrami di carbone bituminoso. Costituita principalmente da lutidine e picoline.]
NL:

teerbasen, kool, picolinefractie; Gedestilleerde teerbasen

[Pyridinebasen met een kooktraject van ongeveer 125 °C tot 160 °C die worden verkregen door destillatie van geneutraliseerd zuurextract van de basebevattende teerfractie die wordt verkregen door de destillatie van bitumineuze koolteren. Voornamelijk samengesteld uit lutidinen en picolinen.]
PT:

bases do alcatrão, carvão, fracção de picolinas; Bases destiladas

[Bases piridínicas que destilam no intervalo de aproximadamente 125 °C a 160 °C obtidas por destilação de extracto ácido neutralizado da fracção do alcatrão contendo bases obtida pela destilação de alcatroes de carvão betuminoso. São constituídas sobretudo por lutidinas e picolinas.]
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

R: 45
S: 53-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης. Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratifgrenzen, Limites de concentração


Cas No 91082-52-9
EEC No 293-766-2
No 648-031-00-4

NOTA H


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   49   50   51   52   53   54   55   56   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna