Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona6/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418

NOTA B

PbSiF6


ES: hexafluorisilicato de plomo
DA: blyhexafluorosilicat
DE: Bleihexafluorstlikat
EL: εξαφΟοριοπυριτικός μόλυβδος
EN: lead hexafluorosilicate
FR: hexafluorosilicate de plomb (II): fluosilicate de plomb (II)
IT: piombo esafluosilicato
NL: loodhexafluorsilikaat
PT: hexafluorossilicato de chumbo II: fluorossilicato de chumbo (II)
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificafão


Repr. Cat. 1; R 61

Repr. Cat. 3; R 62

Xn; R 20/22

R 33


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


R: 61-62-20/22-33

S: 53-45


Limites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentratone, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
NOTA 1
Cas No 2699-79-8
EEC No 220-281-5
No 009-015-00-7


ES: difluoruro de sulfurilo


DA: sulfuryldifluorid
DE: Sulfuryldifluorid
EL: διφθοριούχο σουλφουρύλιο
EN: sulphuryl difluoride
FR: di fluorure de sulfuryle
IT: difluoruro di solforile
NL: sulfuryldifluoride
PT: difluoreto de sulfurilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificafào


T; R 23/25

Xi; R 36/37/38l


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


R: 23/25-36/37/38

S: (l/2-)23-37/39-45


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No
EEC No 403-480-3
No 014-012-00-9ES: bis(3-(trinietoxisilil)propil)amina
DA: bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amin
DE: Bis(3-{triniethoxysilyl)propyl)amin
EL: 6ις(3-{τριμε3οξυσιλυλο)προπυλ)αμίνη
EN: bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine
FR: bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine
IT: bis(3-(trimetossisilil)propil)ammina
NL: bis(3-(trimethoxysilyl)propyl)amine
PT: bis(3-(trimetoxissilil)propil)amina
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xi; R 41

N;R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 41-51/53

S: (2-)24-26-39-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 78-30-8 [I]
EEC No 201-103-5 [I]
No 015-015-00-8
: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna