Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona68/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   418Cas No 85029-51-2
EEC No 285-076-5
No 648-084-00-3
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: destilados (hulla), aceite ligero del horno de coque, fracción de naftaleno; Aceite naftalina

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida del fraccionamiento previo (destilación continua) del aceite ligero del horno de coque. Compuesta en su mayor parte de naftaleno, cumarona e indeno y con un punto de ebullición por encima de 148 °C]


DA: destillater (kul), koksovns-letolie, naphthalenfraktion; Naftalinolie

[Den sammensatte blanding af carbonhydrider opnået ved prefraktionering (kontinuerlig destillation) af koksovnsletolie. Den består overvejende af naphtalen, coumaron og inden og koger højere end 148 °C.]


DE: Destillate (Kohlen), Koksofenleichtöl, Naphthalin-Schnitt; Naphthalinöl

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, hergestellt durch Prefraktionierung (kontinuierliche Destillation) von Koks­ofenleichtöl. Besteht vorherrschend aus Naphthalin, Cumaron und Inden und siedet über 148 °C.]


EL: αποστάγματα (άνθρακα), ελαφρό έλαιο φούρνου παραγωγής κοκ, κλάσμα ναφθαλίνης·Έλαια ναφθαλίνης

[Ο πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται από συνεχή απόσταξη ελαφρού ελαίου φούρνου παραγωγής κοκ. Συνίσταται κυρίως από ναφθαλίνη, κουμαρόνη και ινδένιο και βράζει πάνω από 148 °C.]


EN: Distillates (coal), coke-oven light oil, naphthalene cut; Naphthalene Oil

[The complex combination of hydrocarbons obtained from prefractionation (continuous distillation) of coke oven light oil. It consists predominantly of naphthalene, coumarone and indene and boils above 148 °C (298 °F).]


FR: distillats (charbon), huile légère de four à coke, coupe naphtalène; Huile naphthalénique

[Combinaison complexe d'hydrocarbures issue du préfractionnement (distillation continue) d'huile légère de four à coke. Se compose principalement de naphtalène, de coumarone et d'indène. Son point d'ébullition se situe au-dessus de 148 °C.]


IT: distillati (carbone), olio leggero di cokeria, taglio naftalene; Olio naftalinoso

[La combinazione complessa di idrocarburi ottenuti dal prefrazionamento (distillazione continua) di olio leggero di cokeria. È costituita prevalentemente da naftalene, cumarone ed indene con punto di ebollizione superiore a 148 °C.]


NL: destillaten (kool), cokesoven lichte ohe, naftaleenfractie; Naftaline olie

[De complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit voorfractionering (continue destillatie) van lichte olie uit een cokesoven. Het bestaat voornamelijk uit naftaleen, cumaron en indeen en kookt boven 148 °C]


PT: destilados (carvão), óleo leve do forno de coque, corte de naftaleno; óleo naftaleno

[A combinação complexa de hidrocarbonetos obtida do prefraccionamento (destilação continua) do óleo leve do forno de coque. É constituida predominantemente por naftaleno, cumarona e indeno e destila abaixo de 148 °C.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2 ; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No 84650-04-4
EEC No 283-484-8
No 648-085-00-9

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna