Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona7/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   418

NOTA C
ES: fosfatos de tritolilo; fosfatos de tricresilo; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
DA: tricresyIphosphater; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
DE: Trikresylphosphat; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
EL: φωσφορικός τρικρεσυλεστέρας- o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
EN: tricresyl phosphate; tritolyl phosphate; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
FR: phosphate de tritolyle; phosphate de tricrésyle; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
IT: tricresilfosfato; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
NL: trìcresylfosfaat; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
PT: fosfato de tricresilo; o-o-o, o-o-m, o-o-p, o-m-m, o-m-p, o-p-p
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 39/23/24/25

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 39/23/24/25-51/53

S: (1/2-)2O/21 -28-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C 1%

T; R 39/23/24/25

0,2% ≤ C < 1%

Xn; R 40/20/21/22Cas No 78-32-0 [I]
EEC No 201-105-6 [I]
No 015-016-00-3NOTA CES: fosfatos de tritolilo; fosfatos de tricresilo; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p
DA: tricresylphosphater; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p
DE: Trikresylphosphat; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p
EL: φωσφορικόςτρικρεσυλεστέρας·m-m-m, m-m-p, m-p-p,p-p-p
EN: tricresyl phosphate; tritolyl phosphate; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p
FR: phosphate de tritolyle; phosphate de tricrésyle; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p
IT: tricresilfosfato; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p
NL: tricresylfosfaat; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p
PT: fosfato de tricresilo; fosfato de tritolilo; m-m-m, m-m-p, m-p-p, p-p-p
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Xn; R 21/22

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21/22-51/53

S: (2-)28-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


C 5%

Xn; R 21/22

Cas No 13171-21-6
EEC No 236-116-5
No 015-022-00-6ES: fosfato de dimetilo y de 2-cloro-2-(N,Ν-dietilcarbamoil)-l-metilvinilo; fosfamidon
DA: phosphamidon; (2-chlor-3-diethylamino-1 -methyl-3-oxo-prop-1 -en-yl)-dimethylphosphat
DE: Phosphamidon: (2-ChIor-3-diethylamino-l-methyl-3-oxo-prop-l-en-yl)-diinethyl-phosphat
EL: φωσφαμιντόν- φωσφορικός διμευλο-2-χλωρο-2-διαι3υλοκαρ6αμοϋλο-1-μεθυλχ)-6ινυλεστέρας
EN: phosphamidon; 2-chloro-2-diethylcarbamoyl-l-methylvinyl dimethyl phosphate
FR: phosphamidon; phosphate de diméthyle et de 2-chloro-2-(N,Ν-diéthylcarbamoyl)-l-méthyl-vinyle
IT: fosfamidone; (2-cloro-3-dietilamino-l-metil-3-oxo-prop-l-en-il)-dimetil-fosfato
NL: fosfamidon; (2-chloor-3-diethylamino-l-methyl-3-oxo-prop-l-en-yl)-dimethyl-fosfaat
PT: fosfamidiâo; fosfato de dimetilo e de 2-cloro-2-(N,Ν-dietilcarbamoil)-l-metilvinilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T+; R 28

Τ; R 24

Mut. Cat. 3; R 40

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 24-28-40-50/53

S: (l/2-)23-36/37-45-60-6l


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração

Cas No 107-49-3
EEC No 203-495-3
No 015-025-00-2IES: TEPP (ISO); pirofosfato de tetraetilo
DA: TEPP (ISO); tetraethylpyrophosphat
DE: TEPP (ISO); Tetraethylpyrophosphat
EL: TEPP (ISO)· πυροφωσφορικός τετραιθυλεστέρας
EN: TEPP (ISO); tetraethyl pyrophosphate
FR: TEPP (ISO); pyrophosphate de tétraéthyle
IT: TEPP (ISO); pirofosfato di tetraetile
NL: TEPP (ISO); tetraethyl pyrofosfaat
PT: TEPP (ISO); pirofosfato de tetraetilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T +; R 27/28

N; R 50


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 27/28-50

S: (l/2-)36/37/39-38-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgranser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentrdtiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 298-03-3
EEC No 206-053-8
No 015-028-00-9ES: demeton-O (ISO); tiofosfato de O-2-etiltioctilo y de Ο,Ο-dietilo
DA: demeton-O (ISO); O.O-diethyl-O-2-ethylthioethykhiophosphat
DE: demeton-O (ISO); O,O-Diethyl-O-2-ethylthioethylthiophosphat
EL: demeton-O (ISO) βειοφωσφορικός 0,0-διαιθυλ-Ο-2(-αιθυλοΟειο)-αι9υλεστέρας
EN: demeton-O (ISO); O.O-diethyl-O-2-ethylthioethyl phosphorothioate
FR: déméton-O (ISO); thiophosphate de O.O-diéthyle et de O-2-éthylthioéthyle
IT: demeton-O (ISO); tiofosfato di Ο,Ο-dietile e O-2-etiltioetile
NL: demeton-O (ISO); O,O-diethyl-O-2-ethylthioethylthiofosfaat
PT: demetone-O (ISO); tiofosfato de Ο,Ο-dietilo e de O-2-etiltioetilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T +; R 27/28

N; R 50


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 27/28-50

S: (l/2-)28-36/37-45-6l


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrtnzen, Limites de concentração
Cas No 919-86-8
EEC No 213-052-6
No 015-031-00-5ES: demeton-S-metil (ISO); tiofosfato de S-2-etiltioetilo y de dimetilo
DA: demeton-S-methyl (ISO); S-2-ethylthioethyldimethylthiophosphat
DE: demeton-S-methyl (ISO); S-2-Ethylthioethyldimethylthiophosphat
EL: demeton-S-methyl· θειοφωσφορικός S-(2-αι3υλο3ενο)αι9υλ-διμεΟυλεσηέρας
EN: demeton-S-methyl (ISO); S-2-ethylthioethyl dimethyl phosphorothioate
FR: déméton-S-méthyl (ISO); thiophosphate de S-2-éthylthioéthyle et de diméthyle
IT: demeton-S-metil (ISO); tiofosfato di S-2-etiltioetile e dimetile
NL: demeton-S-methyl (ISO); S-2-ethylthioethylthiofosfaat
PT: demetone-S-metilo (ISO); tiofosfato de S-2-etiltioetilo e dimetilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 24/25

N; R 51-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 24/25-51/53

S: (l/2-)28-36/37-45-6l


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 2275-14-1
EEC No 218-892-7
No 015-037-00-8ES: fencapton; ditiofosfato de Ο,Ο-dietilo y de S-(2,5-d¡clorofeniItiometilo)
DA: phencapton; 0,0-diethyl-S-(2,5-dichlorphenylthiomethyty-dithiophosphat
DE: Phenkapton; S-(2,5-Dichlor-phenylthio)-inethyl-0,0-diethyl-dithiophosphat
EL: phenkapton·διθειοφωσφορικός 0,ο-διαι3υλο-5-(2,5-διχλωροφαινυλοθειο)-μεθυλεστέρας
EN: phenkapton; S-(2,5-dichlorophenylthiomethyl) 00-diethyl phosphorodithioate
FR: phenkapton; dithiophosphate de 0,0-diethyle et de S-(2,5-dichlorophénylthio)méthyle
IT: fenkapton; O,O-dietil-S-[(2,5-dicloro-fenil-tioJ-metilJ-ditiofosfato
NL: phenkapton; O,O-diethyl-S-[(2,5-dichloorfenylthioVmethyll-dithiofosfaat
PT: fencaptão; ditiofosfato de 0,0-dietilo e de S-(2,5-diclorofeniltiometilo)
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 23/24/25

N; R 50-53

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna