Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona70/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   418NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno, bajo contenido de naftaleno; Redestilado aceite naftalina

[Combinación compleja de hidrocarburos obtenida por cristalización de aceite de naftaleno. Compuesta principalmente de nafta­leno, alquilnaftalenos y compuestos fenólicos.]


DA: destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, med lavt indhold af naphthalen; Redestilleret naftalinolie

[En sammensat blanding af carbonhydrider opnået ved krystallisation af naphthalenolie. Sammensat primært af naphthalen, alkyl-naphthalen og phenolforbindelser.]


DE: Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle, Naphthalin-niedrig; Naphthalinöl-Redestillat

[Komplexe Kombination von Kohlenwasserstoffen, erhalten durch Kristallisation von Naphthalinöl. Besteht vorrangig aus Naph­thalin, Alkylnaphthalinen und phenolischen Verbindungen.]


EL: αποσταγμάτων (λιθανθρακόπισσας), έλαια ναφθαλίνης χαμηλής περιεκτικότητας σε ναφθαλίνη- Επαναπόσταγμα ελαίων ναφθαλίνης

[Πολύπλοκος συνδυασμός υδρογονανθράκων που λαμβάνεται με κυστάλλωση ναφθαλινελαίου. Αποτελείται κυρίως από ναφθα-λίνιο, αλκυλοναφΒαλίνια και φαινολικές ενώσεις.]


EN: Distillates (coal tar), naphthalene oils, naphthalene-low; Naphthalene Oil Redistillate

[A complex combination of hydrocarbons obtained by crystallization of naphthalene oil. Composed primarily of naphthalene, alkyl naphthalenes and phenolic compounds.]


FR: distillats d'huiles de naphtalène (goudron de houille), à faible teneur en naphtalène; Distillat d'huile naphthalénique

[Combinaison complexe d'hydrocarbures obtenue par cristallisation de l'huile de naphtalène. Se compose principalement de naph­talène, d'alkylnaphtalènes et de composés phénoliques.]


IT: distillati (catrame di carbone), olii di naftalene, a basso tenore di naftalene; Olio naftalinoso ridistillato

[Combinazione complessa di idrocarburi ottenuta dalla cristallizzazione di olio naftalenico. Composto principalmente da naftalene, alchil naftaleni e composti fenolici.]


NL: destillaten (koolteer), naftaleenoliën, zware nafta ; Naftaline olie, destillaat

[Een complexe verzameling van koolwaterstoffen die wordt verkregen door kristallisatie van naftaleenolie. Bestaat voornamelijk uit naftaleen, alkylnaftalenen en fenolhoudende verbindingen.]


PT: destilados (alcatrão de carvão), óleos de naftaleno, baixo teor de naftaleno; óleo naftaleno redestilado

[Uma combinação complexa de hidrocarbonetos obtida por cristalização de óleo de naftaleno. É constituida principalmente por naftaleno, alquil naftalenos e compostos fenólicos.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2 ; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração
Cas No 91995-49-2
EEC No 295-310-8
No 648-087-00-X

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   66   67   68   69   70   71   72   73   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna