Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona71/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   418NOTA H

NOTA J


NOTA M

ES: destilados (alquitrán de hulla), líquido madre de cristalización del aceite de naftaleno; Redestilado aceite naftalina

[Combinación compleja de compuestos orgánicos obtenida como un filtrado de la cristalización de la fracción de naftaleno del alquitrán de hulla y con un intervalo de ebullición aproximado de 200 °C a 230 °C. Contiene principalmente naftaleno, tionafteno y alquilnaftalenos.]
DA: destillater (stenkulstjære), naphthalenolie-krystallisationsmoderlud; Redestilleret naftalinolie

[En sammensat blanding af organsike forbindelser, opnået som et filtrat fra krystallisationen af naphthalenfraktionen fra stenkuls­tjære, med kogeinterval omtrent fra 200 °C til 230 °C. Indeholder hovedsageligt naphthalen, thionaphthalen og alkylnaphthalener.]


DE: Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöl Kristallisation Mutterlauge ; Naphthalinöl-Redestillat

[Komplexe Kombination organischer Verbindungen, die man als Filtrat aus der Kristallisation der Naphthalin-Fraktion von Kohlenteer erhält. Siedet im Bereich von etwa 200 °C bis 230 °C. Enthält hauptsächlich Naphthalin, Thionaphthen und Alkyl-naphthaline.]


EL: αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), μητρικού υγρού κρυστάλλωσες ελαίου ναφθαλίνης·Επαναπόσταγμα ελαίων ναφθαλίνης

[Πολύπλοκος συνδυασμός οργανικών ενώσεων που λαμβάνεται ως το διήγημα από την κρυστάλλωση του κλάσματος ναφθαλίνης από λιθανθρακόπισσα και βράζει στην περιοχή από 200 °C ως 230 °C περίπου. Περιέχει κυρίως ναφθαλίνη, θειοναφθένιο και αλκυλοναφθαλίνες.]


EN: Distillates (coal tar), naphthalene oil crystn. mother liquor ; Naphthalene Oil Redistillate

[A complex combination of organic compounds obtained as a filtrate from the crystallization of the naphthalene fraction from coal tar and boiling in the range of approximately 200 °C to 230 °C (392 °F to 446 °F). Contains chiefly naphthalene, thionaphthene and alkylnaphthalenes.]


FR: distillais (goudron de houille), cristallisation de l'huile de naphtalène, eau-mère; Distillât d'huile naphthalénique

[Combinaison complexe de composés organiques obtenue comme filtrat de la cristallisation de la fraction naphtalène issue du goudron de houille et dont le point d'ébullition est approximativement compris entre 200 °C et 230 °C. Se compose principale­ment de naphtalène, de thionaphtène et d'alkylnaphtalènes.]


IT: distillati (catrame di carbone), acque madri della cristallizzazione di olio naftalenico; Olio naftalinoso ridistillato

[Combinazione complessa di composti organici ottenuti quali filtrato dalla cristallizzazione della frazione naftalenica da catrame di carbone e con punto di ebollizione nell'intervallo 200 °C-230 °C ca. Contiene prevalentemente naftalene, tionaftalene ed alchilnaftaleni.]


NL: destillatie (koolteer), moederloog uit naftaleenoliekristallisatie; Naftaline olie, destillaat

[Een complexe verzameling organische verbindingen die wordt verkregen als een filtraat uit de kristallisatie van de naftaleenfractie uit koolteer en een kooktraject heeft van ongeveer 200 °C tot 230 °C. Bevat voomamelijk naftaleen, thionafteen en alkylnaftalenen.]


PT: destilados (alcatrão de carvão), águas-maes de cristalização de óleo de naftaleno; óleo naftaleno redestilado

[Urna combinação complexa de compostos orgânicos obtida como um filtrado da cristalização da fracção de naftaleno de alcatrão de carvão e que destila no intervalo de aproximadamente 200 °C a 230 °C. Contém sobrenado naftaleno, tionaftaleno e alquilnafta­lenos.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Care. Cat. 2 ; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   67   68   69   70   71   72   73   74   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna