Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona75/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   418Cas No 90641-04-6
EEC No 292-627-3
No 648-091-00-1
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: residuos del extracto (hulla), producto alcalino del aceite de naftaleno, productos de cabeza de la destilación; Extracto residuo aceite naftalina

[Destilado del aceite de naftaleno lavado con base con un intervalo de destilación aproximado de 180 °C a 220 °C. Compuesto principalmente de naftaleno, alquilbencenos, indeno e indano.]


DA: ekstrationsrester (kul), naphthalenolie alkaliske, destillationstopfraktioner; Syrefri naftalinolie

[Destillatet fra alkalivasket naphthalenolie, med destillationsinterval omtrent fra 180 °C til 220 °C. Sammensat primært af naphthalen, alkylbenzener, inden og indan.]


DE: Extraktrückstände (Kohle), Naphthalinöl alkalisch, Kopfdestillate; Naphthalinölextrakt-Rückstand

[Destillat aus alkalisch gewaschenem Naphthalinöl mit einem Siedebereich von etwa 180 °C bis 220 °C. Besteht in erster Linie aus Naphthalin, Alkylbenzolen, Inden und Indan.]


EL: ναφθαλίνης, προϊόντα κορυφής απόσταξης·Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίων ναφθαλίνης

[Το απόσταγμα από έλαιο ναφθαλίνης που έχει εκπλυθεί με αλκάλι και έχει περιοχή απόσταξης από 180 °C ως 220 °C περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ναφθαλίνη, αλκυλοβενζόλια, ινδένιο και ινδάνιο.]


EN: Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. overheads; Naphthalene Oil Extract Residue

[The distillation from alkali-washed naphthalene oil having an approximate distillation range of 180 °C to 220 °C (356 °F to 428 °F). Composed primarily of naphthalene, alkylbenzenes, indene and indan.]


FR: résidus d'extrait alcalin (charbon), huile de naphtalène, distillais de tête; Résidu d'extraction d'huile naphthalénique

[Distillat issu d'huile de naphtalène ayant subi un lavage alcalin et dont l'intervalle de distillation s'étend approximativement de 180 °C à 220 °C. Se compose principalement de naphtalène, d'alkylbenzènes, d'indène et d'indane.]


IT: residui di estrazione (carbone), olio naftalenico alcalino, frazioni di testa della distillazione; Olio naftalinoso lavato

[II distillato da olio naftalenico lavato con alcali con un intervallo di distillazione 180 °C-220 °C. Costituito prevalentemente da naftalene, alchilbenzeni, indene ed indano.]


NL: extract-residuen (kool), naftaleenolie alkalische, destillatietopprodukten; Naftaline olie, extractie-residu

[Het destillaat dat wordt gevormd uit met alkali gespoelde naftaleenolie, met een kooktraject van ongeveer 180 °C tot 220 °C. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen, alkylbenzenen, indeen en indan.]


PT: resíduos de extracção (carvão), alcalinos de óleo de naftaleno, produtos de cabeça da destilação; Extracto de resíduo de óleo naftaleno

[O destilado de óleo de naftaleno lavado com álcali destilando no intervalo de aproximadamente 180 °C a 220 °C. É constituído principalmente por naftaleno, alquilbenzenos, indeno e indano.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   71   72   73   74   75   76   77   78   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna