Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona77/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   418Cas No 101794-91-6
EEC No 309-972-3
No 648-093-00-2
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: destilados (alquitrán de hulla), aceites de naftaleno, fracción de metilnaftaleno-indol; Aceite de metil-naftalina

[Destilado de la destilación fraccionada de alquitrán de hulla a elevada temperatura. Compuesto principalmente de indol y metilnaftaleno con un intervalo de ebullición aproximado de 235 °C a 255 °C.]


DA: destillater (stenkulstjære), naphthalenolier, indol-methylnaphthalenfraktion; Methylnaftalin

[Et destillat fra den íraktionerede destillation af højtemperaturs-stenkulstjære. Sammensat primært af indol og methylnaphthalen, med kogeinterval omtrent fra 235 °C til 255 °C.]


DE: Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle, Indol-Methylnaphthalin-Fraktion; Methylnaphthalinöl

[Destillat aus der fraktionierten Destillation von Hochtemperatur-Kohlenteer. Besteht in erster Linie aus Indol und Methylnaphthalin und siedet im Bereich von etwa 235 °C bis 255 °C.]


EL: αποστάγματα (λιθανθρακόπισσας), ναφθαλινελαίων, κλάσμα ινδόλης-μεθυλοναφθαλίνης·Έλαια μεθυλοναφθαλίνης

[Απόσταγμα κλασματικής απόσταξης λιθανθρακόπισσας υψηλής θερμοκρασίας. Αποτελείται κυρίως από ινδόλιο και μεθυλενονα-φθαλίνη, με περιοχή βρασμού από 235 °C ως και 255 °C περίπου.]


EN: Distillates (coal tar), naphthalene oils, indole-methylnaphthalene fraction; Methylnaphthalene Oil

[A distillate from the fractional distillation of high temperature coal tar. Composed primarily of indole and methylnaphthalene boiling in the range of approximately 235 °C to 255 °C (455 °F to 491 °F).]


FR: distillais (goudron de houille), huiles de naphtalène, fraction indole-méthylnaphtalène; Huile méthylnaphthalénique

[Distillat obtenu par distillation fractionnée de goudron de houille à haute température. Se compose principalement d'indole et de méthylnaphtalène dont le point d'ébullition est compris approximativement entre 235 °C et 255 °C.]


IT: distillati (catrame di carbone), frazione indolo-metilnaftalene; Olio di metilnaftalene

[Distillato dalla distillazione frazionata di catrame di carbone ad alta temperatura. È costituito prevalentemente da indolo e metilnaftalene con punto di ebollizione nell'intervallo 235 °C-255 °C ca.]


NL: destillaten (koolteer), naftaleenoliën, indool-methylnaftaleenfractie; Methylnaftaline olie

[Een destillaat dat afkomstig is uit de gefractioneerde destillatie van bij hoge temperatuur verkregen koolteer. Voornamelijk samengesteld uit indool en methylnaftaleen, met een kooktraject van ongeveer 235 °C tot 255 °C.]


PT: destilados (alcatrão de carvão), óleos de naftaleno, fracção de indole-metilnaftaleno; óleo metil naftaleno

[Um destilado da destilação fraccionada de alcatrão de carvão de temperatura elevada. É constituido principalmente por indole e metilnaftaleno e destila no intervalo de aproximadamente 235 °C a 255 °C.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   73   74   75   76   77   78   79   80   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna