Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona79/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   418Cas No 90641-05-7
EEC No 292-628-9
No 648-095-00-3
NOTA H

NOTA J


NOTA M


ES: residuos del extracto (hulla), producto alcalino del aceite de naftaleno, residuos de destilación; Extracto residuo de aceite de metil-naftalina

[Residuo de la destilación de aceite de naftaleno lavado con base con un intervalo de destilación aproximado de 220 °C a 300 °C. Compuesto principalmente de naftaleno, alquilnaftalenos y bases nitrogenadas aromáticas.]


DA: ekstraktionsrester (kul), naphthalenolie alkaliske, destillationsrester; Methylnaftalinolie

[Resten fra destillationen af alkalivasket naphthalenolie, med destillationsinterval omtrent fra 220 °C til 300 °C. Sammensat primært af naphthalen, alkylbenzener og aromatiske nitrogenbaser.]


DE: Extraktrückstände (Kohle), Naphthalinöl alkalisch, Destillationsrückstände; Methylnaphthalinölextrakt-Rückstand

[Rückstand aus der Destillation von alkalisch gewaschenem Naphthalinöl mit einem Siedebereich von etwa 220 °C bis 300 °C. Besteht in erster Linie aus Naphthalin, Alkylnaphthalinen und aromatischen Stickstoffbasen.]


EL: υπολειμάτων εκχυλίσματος (άνθρακα), αλκαλικού ελαίου ναφθαλίνης, υπολείμματα απόσταξης· Υπόλειμμα εκχύλισης ελαίων μεθυλοναφθαλίνης

[Το υπόλειμμα από την απόσταξη ελαίου ναφθαλίνης το οποίο έχει εκπλυθεί με άλκαλι και έχει περιοχή απόσταξης από 220 °C ως 300 °C περίπου. Αποτελείται πρωτίστως από ναφθαλίνη, αλκυλοναφθαλίνες και αρωματικές αζωτούχες βάσεις.]


EN: Extract residues (coal), naphthalene oil alk., distn. residues; Methylnaphthalene Oil Extract Residue

[The residue from the distillation of alkali-washed naphthalene oil having an approximate distillation range of 220 °C to 300 °C (428 °F to 572 °F). Composed primarily of naphthalene, alkylnaphthalenes and aromatic nitrogen bases.]


FR: résidus d’extrait alcalin (charbon), huile de naphtalène, résidus de distillation; Résidu d’extraction d’huile méthyl-naphthalénique

[Résidu issu de la distillation d’huile de naphtalène ayant subi un lavage alcalin, dont l’intervalle de distillation s’étend approximativement de 220 °C à 300 °C. Se compose principalement de naphtalène, d’alkylnaphtalènes et de bases aromatiques azotées.]


IT: residui di estrazione (carbone), olio naftalenico alcalino, residui della distillazione; Olio di metilnaftalene lavato

[Il residuo della distillazione di olio naftalenico lavato con alcali con un intervallo di distillazione 220 °C-300 °C. Costituito prevalentemente da naftalene, alchilnaftaleni e basi azotate aromatiche.]


NL: extract-residuen (kool), naftaleenolie alkalisch, destillatieresiduen; Methylnaftaline olie, extractie-residu

[Het residu dat afkomstig is uit de destillatie van met alkali gespoelde naftaleenolie met een destillatietraject van ongeveer 220 °C tot 300 °C. Voornamelijk samengesteld uit naftaleen, alkylnaftalenen en aromatische stikstofbasen.]


PT: resίduos de extracção (carvão), alcalinos de óleo de naftaleno, resίduos da destilação; Extracto de resίduo de óleo metil naftaleno

[O resίduo da destilação de óleo de naftaleno lavado com álcali destilando no intervalo de aproximadamente 220 °C a 300 °C. É constituido principalmente por naftaleno, alquilnaftalenos e bases azotadas aromáticas.]


Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


Carc. Cat. 2; R 45


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem


T


R: 45


S: 53-45Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   75   76   77   78   79   80   81   82   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna