Dyrektywa komisji 94/69/we z dnia 19 grudnia 1994 r dostosowująca do postępu technicznego po raz dwudziesty pierwszy dyrektywę Rady 67/548/ewg w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych I administracyjnych odnoszących się doPobieranie 18.67 Mb.
Strona8/418
Data07.05.2016
Rozmiar18.67 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   418


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 23/24/25-50/53

S: (l/2-)13-45-60-6l


Límites de concentración, Koncentrationsgranser, Konzentrationsgrenzuvrte, Όρια σνγκέντρωσης, Concentration limiti, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 2595-54-2
EEC No 219-993-9
No 015-045-00-1ES: mecarbam (ISO); ditiofosfato de Ο,Ο-dietilo y N-etoxicarbonil-N-metilcarbamoilmetilo
DA: mecarbam (ISO); N-ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl-O,O-diethyldithiophosphat
DE: Mecarbam (ISO); N-Ethoxycarbonyl-N-methykarbamoylmethyl-O.O-diethyldithiophosphat
EL: mecarbam (ISO) διΟειοφακκρορικός Ν-αιθοξυκαρ6ονυλο-Ν-μεθυλοκαρβαμοϋλχ)μεθυλ-Ο,Ο-διαιθυλεστέρας
EN: mecarbam (ISO); N-ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl Ο,Ο-diethyl phosphorodithioate
FR: mécarbame (ISO); dithiophosphate de N-éthoxycarbonyl-N-méthylcarbamoylméthyle et de 0,0-diéthyle
IT: mecarbame (ISO); ditiofosfato di Ο,Ο-dietile e N-etossicarbonil-N-metilecarbammoilmetile
NL: mecarbam (ISO); N-ethoxycarbonyl-N-methylcarbamoylmethyl-O.O-diethyldithiofosfaat
PT: mecarbame (ISO); fosforodidoato de N-etoxicarbonil-N-metilcarbamoilmetilo e de Ο,Ο-dietilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 24/25

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 24/25-50/53

S: (l/2-)36/37-45-60-6l


Límites de concentración, Koncentrationsgranser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Caneen tra tiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 301-12-2
EEC No 206-110-7
No 015-046-00-7ES: tiofosfato de Ο,Ο-dimetilo y de S-(2-etilsulfinil-etilo); oxidemeton-metil
DA: oxydemeton-methyl; O,O-dimethyl-S-2-(ethylsulfinyl)-ethyl)-thiophosphat
DE: Oxydemeton-methyl; S-2-Ethylsulfinyl-ethyl-0,0-dimethyl-thiophosphat
EL: oxydemeton-methyl· θειοφωσφορικός 0,0-διμεθυλο-S-(2αιθυλοσουλφινυλo)-αιθυλ-εστέρας
EN: oxydemeton-methyl; .S-2-{ethylsulphinyl)ethyl 00-dimethyl phosphorothioate
FR: oxydéméton-méthyl; thiophosphate de 0,0-diméthyle et de S-(2-éthylsulfinyléthyle)
IT: ossidemeton-metile; 0,0-dimetil-S-(2-etil-solfinil-eul)-monotio-fosfato
NL: oxydemeton-methyl; 0,0-dimethyl-S-(2-ethylsulfinylethyl)-monothiofosfaat
PT: oxidemetäo-metilo; monotiofosfato de 0,0-dimetilo e de S-(2-etílsulfínil-etílo)
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 24/25

N; R 50


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem

t

R: 24/25-50

S: (l/2-)23-36/37-45-6l


Límites dt concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια ανγκέντροχτης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 144-41-2
EEC No 205-628-0.
No 015-058-00-2ES: morfotion; ditiofosfato de Ο,Ο-dimetilo y de S-{morfolinocarbonil)metilo
DA: morphothion; 0,0-dimethyl-S-(morpholinocarbonylmethyl)-dithiophosphat
DE: Morphotion; 0,0-Dimethyl-5^morpholino-carbonyl)-methyl-dithiophosphat
EL: morphothion διθιοφωσφορικός 0,0-διμεθυλο-S-(μορφολινο-καρ6ονυλο)-μεθυλ-εστέρας
EN: morphothion; Ο,Ο-dimethyl-S-(morpholinocarbonylmethyl) phosphorodithioate
FR: morphothion; dithiophosphate de 0,0-dimethyle et de S- (morpholinocarbonyl)methyle
IT: morphothion; 0,0-dimetil-S-[(morfolin-carbonil)-metil]-ditiofosfato
NL: morphothion; 0,0-dimethyl-S-[(morfolino-carbonyl)-methyl]-dithiofosfaat
PT: morfotião; ditiofosfato de Ο,Ο-dimetilo e de S-(morfolinocarbonilmetilo)
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 23/24/25

N; R 50-53


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 23/24/25-50/53

S: (l/2-)13-45-60-61


Límites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concent razione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 2275-23-2
EEC No 218-894-8
No 015-059-00-8ES: vamidotion (ISO); tiofosfato de S-2-(l-metilcarbamoiletiltio) etilo y de dimetilo
DA: vamidothion (ISO); dimethyl-S-2-(l-methylcarbamoylethylthio) ethylthiophospat
DE: Vamidothion (ISO); Dimethyl-S-2-(l-methylcarbamoylethylthio) ethylthiophosphat
EL: vamidothion (ISO)·Οειοφωσφορικός S-2-(l -μεθυλοκαρβαμοϋλαι8υλοοειο)αι$υλο-διμεθυλεσηέρας
EN: vamidothion (ISO); Ο,Ο-dimethyl S-2-(l-methylcarbamoylethylthio) ethyl phosphorothioate
FR: vamidothion (ISO); thiophosphate de S-2-(l-méthylcarbamoyléthylthio)éthyle et de 0,0-dimethyle
IT: vamidotion (ISO); tiofosfato di S-2-(l-metilcarbammoiletiltio) etile e dimetile
NL: vamidothion (ISO); dimethyl-S-2-(l-methylcarbamoylethylthio) ethylthiofosfaat
PT: vamidotione (ISO); fosforotioato de dimetilo e de S-2-(l-metilcarbamoiletiltio)etilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 25

Xn;R 21

N; R 50


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21-25-50

S: (l/2-)36/37-45-61


Límites de concentración, Koncentrationsgranser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 1113-02-6
EEC No 214-197-8
No 015-066-00-6ES: ometoato (ISO); tiofosfato de Ο,Ο-dimetilo y de S-metilcarbamoilmetílo
DA: omethoat (ISO); O.O-dimethyl-S-methylcarbamoylmethylthiophosphat
DE: Omethoat (ISO); O.O-Dimethyl-S-methylcarbamoylmethylthiophosphat
EL: omethoate (ISO)· 3ειοφωσφορικός Ο,Ο-διμεΟυλ-8-με3υλοκαρ6αμοϋλoμεθυλεστέρας
EN: omethoate (ISO); Ο,Ο-dimethyl S-methylcarbamoylmethyi phosphorothioate
FR: omethoate (ISO); thiophosphate de 0,0-dimethyle et de S-méthylcarbamoylméthyle
IT: ometoato (ISO); tiofosfato di Ο,Ο-dimetile e S-metilcarbammoilmetile
NL: omethoaat (ISO); O.O-dimethyl-S-methylcarbamoylmethylthiofosfaat
PT: ometoato (ISO); tiofosfato de Ο,Ο-dimetilo e S-metilcarbamoil metilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificação


T; R 25

Xn; R 21

N; R 50


Etiquetado, Etikettering, Kennzeichnung, Επισήμανση, Labelling, Étiquetage, Etichettatura, Kenmerken, Rotulagem
R: 21-25-50

S: (l/2-)23-36/37-45-61


Limites de concentración, Koncentrationsgrænser, Konzentrationsgrenzwerte, Όρια συγκέντρωσης, Concentration limits, Limites de concentration, Limiti di concentrazione, Concentratiegrenzen, Limites de concentração


Cas No 2310-17-0
EEC No 21 8-996-2
No 015-067-00.1ES: fosalon; ditiofosfato de Ο,Ο-dietilo y de S-{6-cloro-2-oxo-2H-benzo l,3-3-oxazolil)metilo
DA: phosalon; 0,0-diethyl-S-(6-chlor_2-oxo-benz(b)1,3-oxalin-3-yl)-methyl-dithiophosphat
DE: Phosalon; 0,0-Diethyl-JX6-chlor-2-oxo-benz(b)13-oxalin-3-yl)-inethyl-dithiophosphat
EL: phosalone· διθειοφωσφορικός Ο,Ο-διαιΟυλο-8-(6-χλωρο-2-οξο6ενζοξαζολιν-3-υλο)-μεθυλεστέρας
EN: phosalone; S-(6-chloro-2-oxobenzoxazolin-3-ylmethyl) 00-diethyl phosphorodithioate
FR: phosalone; dithiophosphate de 0,0-àiéthylc et de S-(6-chloro-2-oxo-2H-benzo[b] l,3-oxazole-3-yl)méthyle
IT: íosalone; 0,0-dietil-S-[(6-cloro-2-osso-1,3-benzossazolin-3-il)-metil]-ditiofosfato
NL: phosalon; 0,0-d¡ethyl-5-[(6-chloor-2-oxo-benzoxazolin-3-yl)-methyl)}-dithiofosfaat
PT: fosalona; ditiofosfato de S-[(6-cloro-2-oxobenzoxaline-3-il)metilo] e de 0,0-dietilo
Clasificación, Klassificering, Einstufung, Ταξινόμηση, Classification, Classification, Classificazione, Indeling, Classificaçã


T; R 25

Xn; R 21

N; R 50-53

: enlargement -> ccvista
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1607/2003 z dnia 12 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty drugi rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 1724/2003 z dnia 29 września 2003 r zmieniające po raz dwudziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre
ccvista -> ProtokóŁ dotyczący współpracy w zwalczaniu zanieczyszczenia Morza Śródziemnego olejami I innymi substancjami szkodliwymi w nagłych przypadkach
ccvista -> Uzgodniony protokóŁ nr 5
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Decyzja komisji
ccvista -> Rozporządzenie rady (WE) nr 1470/2001 z dnia 16 lipca 2001 r nakładające ostateczne cło antydumpingowe I stanowiące o ostatecznym poborze cła tymczasowego nałożonego na przywóz świetlówek kompaktowych ze scaloną elektroniką (cfl)
ccvista -> Rozporządzenie komisji (WE) nr 2593/2001 z dnia 28 grudnia 2001 r zmieniające rozporządzenie (WE) nr 909/2001 w odniesieniu do rejestrowania przywozu glifosatu wytwarzanego przez jednego malezyjskiego I jednego tajwańskiego producenta dokonującego
ccvista -> Decyzja komisji


1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   418


©absta.pl 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna